Category: 110/Nødnett

1 11 12 13 14 130 / 131 POSTS
Fortsatt stor tro på Tetra

Fortsatt stor tro på Tetra

Utgangspunktet var at vi skulle få et radiosamband som var bedre enn dagens og forhåpentlig mer driftssikkert, samtidig som det også skulle være avlyt
Når kommer utredningen om ett nødnummer?

Når kommer utredningen om ett nødnummer?

Justisdepartementet har oppdraget å levere begge utredningene om ett nødnummer og Tetra. Utredningen om ett nødnummer har  vært forutsatt ferdigs
Suksess i Finland med 112

Suksess i Finland med 112

Prosjektet varte i fire år og resulterte i en beslutning om å gjøre ordningen landsdekkende. Det er imidlertid vært å merke seg at alarmering av akutt
Kampen om 110-sentralene

Kampen om 110-sentralene

Nord-Norge I Nord-Norge er det i dag åtte 110-sentraler. Etter politireformen er fylkene Nordland, Troms og Finnmark inndelt seks i politidistrikter.
Ny felles sentral

Ny felles sentral

- Den fremste årsaken til at vi ønsket en ny og større 110-sentral var kravene som kom i etterkant av den omtalte ÅrvolI-brannen i Oslo i 1998. Oslo b
Nytt røykdykker-samband til Stor-0slo

Nytt røykdykker-samband til Stor-0slo

Gjennom dette fellesinnkjøpet var det røykdykkersamband som sto for tur. De som har knyttet seg opp mot denne avtalen er brannvesen i Oslo, Asker og B
Kompetanse for alarmsentraloperatører

Kompetanse for alarmsentraloperatører

I tillegg mener han at det skal gjennomføres en intern opplæring hvor brannfaget og stressituasjoner læres og praktiseres. Pedersen anser at dagens kr
Kompetansekrav for operatører

Kompetansekrav for operatører

Hans Erik Andersen, skriverom saken i «Brannmannen» nr. 3, så da kan vi vel like godt starte diskusjonen: Utgangspunktet for vurdering av nødvendig
Tetra

Tetra

Radiosambandet Et TETRA radionett består av sentralenheter, basestasjoner og sambandspulter, samt nettverket som binder det hele sammen. De viktigste
Felles samband for nødetatene

Felles samband for nødetatene

 Nødetatene og andre etater med beredskapsansvar har i dag hvert sitt analoge radiosamband. Utstyret er foreldet og gir ikke mulighet til å kommu
1 11 12 13 14 130 / 131 POSTS