Category: 110/Nødnett

1 2 3 4 5 14 30 / 133 POSTS
Nå får Høyangertunnelen nødnett

Nå får Høyangertunnelen nødnett

Det skal blant annet bygges både havarilommer og snunisjer i tunnelen, og eksisterende vifter skal skiftes ut med nye og kraftigere vifter. Men fylkes [...]
Ny lokalisering av flere 110-sentraler

Ny lokalisering av flere 110-sentraler

- Det foregår store og viktige endringer innenfor både politiet, brann- og redningsetaten og nødmeldingstjenesten for tiden, sier Anne Rygh Pedersen, [...]
ABBV og OBRE sammen i 110

ABBV og OBRE sammen i 110

Bred deltakelse fra både ABBV og OBRE skal sørge for topp resultat. Geir Sønstebø fra KS Bedrift er hentet inn for å lede prosjektet, og brannsjef [...]
Reddet liv med nødnettet

Reddet liv med nødnettet

Harry Hansen har vært deltidsbrannmann helt siden han som 17-åring begynte i det lokale brannvesenet på hjemstedet i Lindesnes. Som 48-åring er han i [...]
Nødnett i 281 veitunneler

Nødnett i 281 veitunneler

– Statens Vegvesen vurderer behovet og avgjør hvilke tunneler Nødnett skal installeres i. Deretter gjør de et omfattende arbeid for at Nødnett-utstyre [...]
Produktinfo Sepura gateway

Produktinfo Sepura gateway

Sepura gateway til brannetaten i fase null Når Nødnett er ferdig utbygget i 2015 vil det være det mest robuste mobilnettet, og det nettet med best de [...]
Robust nok?

Robust nok?

Det kan nok være at ulike grupper har ulik oppfatning av ordet robust. Det virker som brukerne her tolker robust litt annerledes og strengere enn folk [...]
Økt håndteringsevne

Økt håndteringsevne

Etter innføring av Nødnett så utfordret brannsjefen i Nordre Follo oss til å se på muligheten til felles callout. Utvarsling sømløst over kommunegrens [...]
Fra SAMLOK til samvirke

Fra SAMLOK til samvirke

På toppen av politihuset i Drammen ligger politiets 112-sentral som dekker Søndre Buskerud politidistrikt mens AMK-sentralen dekker hele Buskerud samt [...]
Kobler sikringsradioen til nødnettet

Kobler sikringsradioen til nødnettet

Alarmsentral Brann Øst (ABØ), som dekker Østfold og Follo, har gjort avtale med sikringsradioen som gjør at deres brukere kan kommunisere med 110-sent [...]
1 2 3 4 5 14 30 / 133 POSTS