Arrangementer

Nyttige linker

Annonser

 

 

 

 

 

 
Ressurssenter - Farlig gods

 

 


Foreningen av kommunale beredskapssjefer

 

 

 

 

 

 

  

 

 


Bestill boken her

 

 

Tidsskriftet BRANNMANNEN
er medlem av


 

 

NORDNORSK BRANNFORUM 2016

Tromsø Brann og redning ønsker velkommen til ishavsbyen Tromsø og det første Nordnorske brannforum.

Tidspunkt: 21-22.november 2016
Sted: Scandic Ishavs hotell, Tromsø
 
Tromsø Brann og redning arrangerer Nordnorsk Brannforum for første gang. Dette er et av våre nye satsingsprosjekter hvor målet er å bygge nettverk mellom private og offentlige aktører innen brannforebyggende arbeid, samt bygge nettverk mellom brannvesen i nord Norge.
 
På Nordnorsk Brannforum kan du blant annet få høre mer om:

·         Hvordan lykkes med kommunikasjon

·         Tiltak i eksisterende bygg

·         Dagens tekniske forskrift og kommende endringer

·         Forskning og utvikling innenfor slokkeanlegg

·         En bygningseiers oppfatning av tilsynsmyndigheten

·         Viktigheten av et godt tilsyn fra brannvesenet

·         Useriøse aktører – hva kan brannvesenet gjøre i denne sammenheng?

·         Boliger – De glemte byggene?

·         Eiers ansvar for forebyggende brannvern i eget bygg

 

Det er opprettet en egen Facebook side hvor man kan lese mer om arrangementet. Gå til«Nordnorsk Brannforum» for å lese mer. 

 

Med vennlig hilsen

Dan Tore Lyseggen
Overingeniør
Brann og redning

Tlf: 91367366 | 777 90722
dan.tore.lyseggen@tromso.kommune.no

Publisert: 25-10-2016

Redaksjonen

Lars Brenden, redaktør
Håvard Bakken, annonse
Roy Larsen, webansvarlig

Utgiver

Oslo Brannkopsforening

Trykkeri

JAA Design
Jørgen Aastorp Andersen
Tlf.: 952 18 409

Opplag

8000

Kontakt

Arne Garborgs plass 1
0179 OSLO
post@brannmannen.no