Arrangementer

Nyttige linker

Annonser

 

 

 

 

 

 
Ressurssenter - Farlig gods

 

 


Foreningen av kommunale beredskapssjefer

 

 

 

 

 

 

  

 

 


Bestill boken her

 

 

Tidsskriftet BRANNMANNEN
er medlem av


 

 

Brann og redning 2011

Fagseminaret BRANN & REDNING 2011

Presentasjoner

 

Terroraksjonene 22. juli

Brannvesenets rednings- og søksarbeid og etterarbeidet. v/ representanter fra Oslo brann- og redningsetat


Brannene i Oslofjordtunnelen

v/ representanter fra Søndre Follo brannvesen IKS


Et tydeligere DSB

v/direktør Jon Lea i DSB


Utdanningsutvalgets arbeid

v/ utvalgets leder, fylkesmann Erling Lae


Brannutdanningsutvalget

Anne Hjort
Brannsjef i Asker og Bærum brannvesen
 


Nye energikilder

Hvilke utfordringer står brannvesenet overfor? v/ fagansvarlig farlige stoffer, Morten Engmann, Oslo brann- og redningsetat


 

Redaksjonen

Lars Brenden, redaktør
Håvard Bakken, annonse
Roy Larsen, webansvarlig

Utgiver

Oslo Brannkopsforening

Trykkeri

JAA Design
Jørgen Aastorp Andersen
Tlf.: 952 18 409

Opplag

8000

Kontakt

Arne Garborgs plass 1
0179 OSLO
post@brannmannen.no