2 polakker omkom

2 polakker omkom

14. november klokka 02.43 fikk 110-sentralen i Bergen melding om brann i Fyllingsveien 33.

Hovedstasjonen og Sandviken stasjon rykket ut samt undertegnede som var vakthavende sjef og rykket ut hjemmefra.
To minutter senere meldte 110-sentralen at det kom så mange meldinger at de alarmerte til stor brann. Derved rykket også Laksevåg stasjon til brannstedet. Da Hovedstasjonen passerte Puddefjordsbroen mot bydelen Laksevåg, så de et stort flammehav og utrykningsleder rekvirerte også Åsane stasjon direkte til brannstedet.

Flere hadde hoppet
Da vi ankom brannstedet var huset overtent fra kjeller til loft og det sto og lå et tyvetalls mennesker i hagen utenfor. Huset var et eldre trehus i fire etasjer. Flere hadde måttet hoppe og en del hadde klatret ned stiger som var montert på veggene. Publikum hadde allerede startet hjelp med å få dem bort fra brannen. Noen var skadet og måtte tas hånd om av ambulansepersonell. 
Totalt var det 23 personer, hvorav tre med bruddskader etter å ha hoppet fra annen etasje og en med røykskader. Med den korte utrykningstiden er det spesielt at huset var overtent i alle etasjer ved framkomst.  Alle de evakuerte var polske borgere og det ble utfordrende med kommunikasjonen inntil en polsk nabo var behjelpelig som tolk.
 
Innvendig innsats utelukket
Det ble tidlig sagt at der kunne være to personer igjen inne i huset. På grunn av brannens intensitet i alle etasjer ble den taktiske disponeringen rettet mot evakuering og å hindre spredning til nabohus. Innvendig innsats var utelukket.
Politiet stilte med mye personell og kunne ta seg av all evakuering av nabohusene (30 – 40 beboere) mens brannvesenet konsentrerte seg om slukking og å hindre spredning. 
Varmestrålingen gjorde at vinduer i nabohusene sprakk. Gnistregnet nedover i bydelen gjorde at enda en brannstasjon – Fana – måtte patruljere området i tilfelle antennelse.
Normalt bør ikke politiet være så nært det ”indre skadestedet”, men her var det et stort ressursbehov og samtlige politifolk hadde på seg åndedrettsbeskyttelse. Vurderingen ville vært annerledes ved mindre ressursbehov. 

Kommunikasjon vanskelig
Det ble naturligvis utfordrende med så mange evakuerte som ikke kunne kommunisere på norsk eller engelsk. I forhold til økt bruk av utenlandsk arbeidskraft er dette noe vi må være forberedt på i fremtiden. Brannen var under kontroll etter ca. en time og slukket etter ytterligere 50 minutter.
I akuttfasen hadde brannvesenet fem stasjoner med 32 mannskaper i aksjon. De to savnede ble funnet omkommet av brannvesenets personell i husets øverste etasje påfølgende dag.

COMMENTS