Farlig gods-permen i ny digital utgave

Farlig gods-permen i ny digital utgave

Nettsiden er utarbeidet av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS i samarbeid med IUA Sør-Trøndelag og DSB.

Du kan søke etter stoffnavn, UN-nr eller farenummer, og få opp spesifikk informasjon om farlig gods. Farlig gods-permen har vist seg svært nyttig for brannvesenet, spesielt i forbindelse med hendelser hvor farlig gods er involvert.

Nettstedet vil være under kontinuerlig utvikling, og brukerne kan sende inn innspill og forslag.

>> Farlig gods-permen

COMMENTS