Category: CBRNE

1 2 3 4 5 10 30 / 92 POSTS
Faktaark om håndtering av kjemikalieulykker

Faktaark om håndtering av kjemikalieulykker

Det er viktig at brann- og redningsvesenet organiserer sin innsats i tråd med hvordan øvrige nødetater legger opp sin innsats slik at man sikre godt s
Brannvern og LNG – gass

Brannvern og LNG – gass

- Feltet er for en stor del ukjent, og vi er i ferd med å bygge opp betydelig kompetanse etter at Melkøya-anlegget ble realisert.  Dette sier br
Samvirke på forurenset skadested

Samvirke på forurenset skadested

De mest omtalte hendelsene er Seveso-ulykken i Nord-Italia 10. juli i 1976 og sarinangrepet i Tokyo 20. mars i 1995.  Seveso-ulykken var et ukont
Propangasseksplosjon i Fredrikstad

Propangasseksplosjon i Fredrikstad

Det var under en rutinemessig inspeksjon og vedlikehold av propananlegget at ulykken skjedde, der en mann fra firmaet som skulle utføre vedlikeholdet
Terror og viljestyrte handlinger

Terror og viljestyrte handlinger

Terror er verken et nytt eller ukjent begrep og terror kan ramme oss på mange ulike måter. Det vil være visse datoer som vi for alltid kommer til å hu
Eksplosjonen på Klepp

Eksplosjonen på Klepp

Det var under de siste tester av nytt kutteutstyr for kjettinger, til bruk på ankerhåndteringsskip, at noe gikk alvorlig galt ved offshorebedriften Ma
Bomben i Regjeringskvartalet

Bomben i Regjeringskvartalet

Det er et under at ingen brannmenn eller andre ansatte ble skadet av bombeeksplosjonen. På de to åtte etasjer høye fasadene som vendte ut mot Regjerin
Vanskelig jobb i Tromsø

Vanskelig jobb i Tromsø

Inge Jakobsen, brannmester Tromsø brann og redning De første opplysningene som vi fikk var ganske diffuse, politiet var ikke sikre på om de hadde
Han reddet verden, men måtte betale en høy pris

Han reddet verden, men måtte betale en høy pris

Tsjernobyl En stor hvit skulptur med teksten – De reddet verden – står idag foran brannstasjonen i Tsjernobyl. En av redningsmennene var Viktor Yagun
Gasseksplosjon på Otta

Gasseksplosjon på Otta

Adressen er kjent for meg, da min mor bor i denne boligblokken i Otta sentrum. Jeg hørte at Jan-Thore Fallet, vår utrykningsleder på vakt, bekreftet m
1 2 3 4 5 10 30 / 92 POSTS