«Årets brannmann» 2018

«Årets brannmann» 2018

Har du en kollega som har gjort en innsats som gjør at hun eller han bør få tittelen Årets brannmann?

Tidsskriftet Brannmannen ønsker forslag på kandidater fra brann-Norge som har gjort en stor innsats enten for å heve beredskapen i sitt brannvesen eller lokalmiljø, har gjort brannforebyggende arbeid av vesentlig betydning, har gjort en ekstraordinær operativ innsats eller på annen måte utmerket seg som i sitt yrke ?
Hvis du har en kollega som du mener oppfyller ett av disse kriteriene så send oss navnet med en begrunnelse til  post@brannmannen.no
Brannmannen vil gå gjennom de innkomne forslagene og kåre Årets brannmann på BRANN & REDNING 2018. Han eller hun vil
få delta på fagseminaret og reise og hotell er dekket.
I tillegg vil Årets brannmann få en personlig premie pluss en pengepremie som kan gå til et lokalt tiltak.
Frist for forslag er 10. august

COMMENTS