Over en kaffekopp – Stor tro på fremskutte enheter

Over en kaffekopp – Stor tro på fremskutte enheter

Bjørn Stolt er brannsjef i Indre Østfold brann og redning IKS (IØBR), et relativt nystartet brann- og redningsvesen som omfatter sju kommuner, seks brannstasjoner og teller rundt 120 ansatte.

Stolt begynte sin karriere som deltidsbrannmann i 1989. Han har en solid og allsidig bakgrunn og har jobbet innenfor BRP i forsvaret, brann og redning ved Oslo lufthavn, instruktør ved brannskolen og som utrykningsleder på heltid ved Kongsvinger brannstasjon, som for øvrig er den samme stasjonen han startet på i 1989. De senere årene har han jobbet som brannsjef i Eidskog brannvesen og som instruktør ved Norsk Luftambulanse.

Hvorfor valgte du å søke brannsjefstillingen i Indre Østfold brann og redning?

– Jeg fattet interesse da jeg så stillingsannonsen, men hadde ingen kjennskap til området fra tidligere. Jeg kontaktet derfor en fra Eidsberg brannvesen, som jeg hadde vært på skogbrannkurs sammen med noen måneder tidligere. Etter å ha fått informasjon om distriktet og de brannvesen som skulle slå seg sammen, bestemte jeg meg for å søke.

Stolt jobbet på dette tidspunktet som brannsjef i Eidskog brannvesen.

– Brannsjefjobben i IØBR ga meg muligheten til å fokusere på lederrollen, samtidig som jeg fikk anledning til å bygge opp noe nytt.

Hva opptar deg om dagen?

– Indre Østfold brann og redning IKS har i dag en aldrende og stor bilpark, og vi har i den forbindelse satt opp plan i forhold til utskiftninger og hva slags type kjøretøyer som skal stå på hvilke stasjoner. Vi var så heldige å motta en fremskutt enhet fra Brannløftet, denne enheten er stasjonert på Marker brannstasjon i Ørje og vi har veldig gode erfaringer med bruk av denne. Vi ser at gevinsten med å få ut mannskaper raskere enn tidligere har vært en klar fordel, både med tanke på å bryte/begrense branner og begynne livreddende førstehjelp i forbindelse med helseoppdrag.

Stolt forteller at de planlegger innkjøp av flere fremskutte enheter.

– I den forbindelse må vi også utarbeide en del noe rutiner og instrukser. Vi vil ha stort fokus på utvendige tiltak i tiden framover og vil utruste både fremskutte enheter og mannskapsbiler med tanke på dette. Jeg er overbevist om at det å slå ned brannen utenfra før vi går inn, vil bidra til større kontroll av brannforløpet og et bedre arbeidsmiljø for mannskapene i mange tilfeller, fortsetter brannsjefen.

– Vi er også i oppstartsfasen med ny dimensjonerende ROS-analyse, dette vil vi se i sammenheng med ny dimensjoneringsforskrift.

Hvilke tanker har du om framtiden?

– Når det gjelder Indre Østfold er det en region som er under forholdvis stor utvikling og vi opplever befolkningsvekst i de kommunene som ligger nærmest Oslo. Vi har E 18 som hovedfartsåre gjennom hele distriktet vårt med tilhørende utfordringer.

– Når det gjelder brann-Norge generelt er jeg svært spent på ny dimensjoneringsforskrift, fagskoleutdanning og fokus rundt brannfolks helse og eksponering. Alle disse utfordringene stiller krav til oss som brannvesen, vi må utvikle oss i takt med samfunnet og forberede oss på de utfordringer som kommer både på lokalt og nasjonalt plan, avslutter Stolt.

Fakta:

Navn: Bjørn Stolt
Arbeidssted: Indre Østfold brann og redning IKS
Stilling: Brannsjef
Alder: 47 år
Sivil status: Gift, tre barn
Ansatt i brannyrket siden: 1989

COMMENTS