Over en kaffekopp – Ung og engasjert

Over en kaffekopp – Ung og engasjert

26 år gamle Niclas Andersen er fersk i brannyrket. Når jeg spør Niclas om hva han er opptatt av så er den første kommentaren ”å heve min kompetanse innenfor brannyrket”.

Hvorfor søkte du deg inn til deltidskorpset?
– I hovedsak for å kunne hjelpe til å bidra til samfunnet i kommunen der jeg bor, og på grunn av interessen for faget. Hadsel har en velorganisert tjeneste på brannsiden der jeg fort fant en god tone med de 23 andre ved Stokmarknes brannstasjon.

Du har ikke vært så lenge i faget enda. Fortell litt om korpset på Hadsel. Hvordan er det organisert med tanke på vaktordninger, øvelser og trening ?
– Vi har en vaktordning med fem mann på hjemmevakt til enhver tid. Hvert vaktlag går en uke i gangen, og har da krav til å være maks fire minutter fra stasjon. I tillegg er to feiere og brannsjefen på arbeid på stasjon på dagtid. Øvelser skjer ved hvert vaktbytte, det vil si for mitt vedkommende en gang i måneden. Det er også lagt opp til felles fysisk trening to ganger i uken på treningssenter, noe som vi får sponset av korpset.

Det betyr at du må ha en hovedarbeidsgiver med på laget for at den ordningen skal fungere?
– Ja, og det har aldri vært noen problemer. Arbeidsgiver er flink til å legge opp til arbeid som passer med det å være tilgjengelig dersom jeg trenger å rykke ut på oppdrag i brannvesenet. Min oppgave blir å passe på å plassere bilen slik at jeg raskt kan komme meg av gårde.

Hvordan er det med kompetansen til Hadsel brann og redning?
– Den vil jeg si er meget god! Per idag så er det kun en nyansatt som enda ikke har vært på grunnkurs på NBSK. Den personen får være med på hvert vaktbytte og dermed også alle øvelser inntil vedkommende har vært på grunnkurs. I tillegg har hvert vaktlag personer med Beredskapsutdanning 1 og 2-kurs. Vi har også nettopp startet med fagledere innenfor forskjellige fagområder så som overflateredning, trafikk, førstehjelp og Bjørnis. Disse skal ha ansvar for å tilegne seg spesialkompetanse innenfor sitt felt og kurse de andre internt. Utover dette tilbyr vi siden januar i år kurs i utrykningskjøring (kode 160) i samarbeid med lokal trafikkskole.

Hvordan er stasjonen og hva har dere av biler og utstyr på Stokmarknes?
– Stasjonen er så å si ny, bygget i 2014, og med gode løsninger for ren og skitten sone. Vi har en hovedbrannbil, en tankbil, en mannskapsbil, befalsbil, en pumpe på henger og to feierbiler. I tillegg har vi en brannbåt.

Du sier at du er opptatt av å heve din egen kompetanse innenfor brannyrket, og har nylig gjennomført grunnkurs for deltidsansatte på NBSK. Hva synes du om kurset?
– Utrolig bra. Veldig matnyttig med gode instruktører. Den ene uken på brannskolen blir kanskje vel intens, og med fordel kunne vært fordelt på to uker.

Under sommeren har du vært sommervikar i Harstad Brann og Redning. Hvordan har du opplevd det?
– Det har vært utrolig hyggelig. Flotte folk og god kompetanse blant alle. Miljøet er bra og jeg har blitt godt tatt vare på av de andre med god opplæring og gjennomgang av rutinene. Jeg startet første natten med en hyttebrann og det var godt å føle på at arbeidsoppgavene og rutiner ”satt” så som jeg har blitt opplært til. Tiden i lag med Harstad Brann og Redning var helt i tråd med mitt ønske om å heve den egne kompetansen.

Brannmannen takker for en hyggelig prat og ønsker Niclas lykke til videre i brannyrket!

Fakta:

Navn: Niclas Andersen
Arbeidssted: Hadsel Brann og Redningstjeneste ved Stokmarknes brannstasjon
Stilling: Brannkonstabel (deltid)
Alder: 25
Ansatt siden: 2016
Sivil status: ”Æ har nok kjerring”
Hovedyrke: Elektriker

COMMENTS