Category: Diverse

1 110 111 112 113 1120 / 1122 POSTS
Hospitering ved Oslo brannvesen

Hospitering ved Oslo brannvesen

Dei første dagane var stille og roleg etter Oslo sin målestokk. Det var likevel svært ulikt min kvardag, i Kvinnherad kommune har vi berre innkallings
Avlønning for deltidsansatte

Avlønning for deltidsansatte

En reduksjon av timelønnen fra kr. 85 til kr. 76 er et av resultatene hvis man skal følge Kommunenes Sentralforbunds (KS) påstand. Reduksjonen kommer
NM på ski for yrkesbrannfolk

NM på ski for yrkesbrannfolk

Ser vi tilbake på første gang vi var på Lillehammer, har det skjedd en stor utvikling både når det gjelder løyper og arrangement. Vi startet på Birkeb
Nordnorsk mesterskap i fotball

Nordnorsk mesterskap i fotball

I programmet var det hilsen fra ordfører Alvhild Yttregard og fra brannsjef Reidar Tønnesen, som ønsket alle velkommen til Nordens Paris. I år var det

Nye brannstasjoner i Sandefjord og Larvik

Den nåværende brannstasjonen i Sandefjord er fra 1904 og ligger midt i Sandefjord sentrum. Stasjonen er meget trang og nedslitt og Arbeidstilsynet kon

Isocyanater – en stor helserisiko

Isocyanater er et samlenavn for en gruppe stoffer som brukes ved fremstilling av plast, maling og lim. De fungerer som herdemiddel for maling og lim o
Brannmannskaper går til rettssak

Brannmannskaper går til rettssak

Flyttingen er en del av omorganiseringen og effektiviseringen som er knyttet opp mot ny brannordning. Selv om de har maritim bakgrunn, har de startet
Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid

Dette er ett av flere eksempler på hvordan man lokalt innretter seg for å tilfredsstille krav i henhold til "Forskrift om organisering og dimensjoneri
Ambulansetjeneste i fylkeskommunal regi

Ambulansetjeneste i fylkeskommunal regi

I 1977 startet omorganiseringen, noe som førte til en reduksjon av ambulanser fra 51 til 22. Tjue år seinere, i 1997, er alle tjenester innlemmet i de
Hjertestarter i brannbilen

Hjertestarter i brannbilen

Hjertestarteren er en gave fra Lions og den vil være på mannskapsbilen på Kvernevik brannstasjon. l store deler av Sola, Randaberg og Rennesøy vil man
1 110 111 112 113 1120 / 1122 POSTS