Category: Diverse

1 3 4 5 6 7 113 50 / 1130 POSTS
Leder – Behov for bedre koordinering

Leder – Behov for bedre koordinering

Sommeren har igjen satt fokus på manglende koordinering og samordning mellom nødetatene ved hendelser på sjø som er nær land.  Hendelser samt to [...]
Sykkel VM i Bergen – Godt forberedt i brannvesenet

Sykkel VM i Bergen – Godt forberedt i brannvesenet

1200 deltagere fra 80 nasjoner deltar i sykkel-VM 2017. Hvor mange som vil komme for å se på idrettsarrangementet er veldig uklart, men det kan dreie [...]
Over en kaffekopp – Ung og engasjert

Over en kaffekopp – Ung og engasjert

Hvorfor søkte du deg inn til deltidskorpset? - I hovedsak for å kunne hjelpe til å bidra til samfunnet i kommunen der jeg bor, og på grunn av interes [...]
Meldeplikt til barnevernstjenesten

Meldeplikt til barnevernstjenesten

Mange har nok hatt en dårlig magefølelse av ting de har sett, og lurt på hva man kan gjøre eller om man skal gjøre noe. Med en stadig økning i helse- [...]
Samvirke i søkelyset

Samvirke i søkelyset

To nylig utgitte bacheloroppgaver peker på manglende koordinering og kommunikasjon ved ulykker landnære hendelser på sjø. “Hvordan fungerer samvirk [...]
Taktikkboken på norsk

Taktikkboken på norsk

I løpet av oversettingsperioden har mange fra brannmiljøet i Norge vært delaktige med gode råd og innspill til fornorskingen av både ord, uttrykk og i [...]
Skal du være leder, må du ha helhetsforståelse

Skal du være leder, må du ha helhetsforståelse

Den spede starten for rotasjonsordninger i Trøndelag brann- og redningstjenestene IKS (TBRT) kom i stand på grunn av enkelte ansattes behov for å få e [...]
Leder – Kompleksitet krever kompetanse

Leder – Kompleksitet krever kompetanse

Brannen på lageret til matvaregrossisten ASKO 9. april viste hvor kompleks branner kan bli i fremtida. I tillegg til å være Norges største bygg med en [...]
Strøm av ideer til gode løsninger for framtida

Strøm av ideer til gode løsninger for framtida

Fagskoleprosjektet: Det sier Morten Støldal som er avdelingsleder kompetanse og rapportering i DSB og prosjekteier for etablering av fagskole. - [...]
Fagskole for brann, redning og samfunnssikkerhet

Fagskole for brann, redning og samfunnssikkerhet

Alle kan søke Ny fagskole fra 2019 erstatter dagens etatsutdanning, hvor du først må ha jobb i et brann- og redningsvesen eller 110-sentral, for så å [...]
1 3 4 5 6 7 113 50 / 1130 POSTS