Category: Diverse

1 3 4 5 6 7 113 50 / 1125 POSTS
Taktikkboken på norsk

Taktikkboken på norsk

I løpet av oversettingsperioden har mange fra brannmiljøet i Norge vært delaktige med gode råd og innspill til fornorskingen av både ord, uttrykk og i
Skal du være leder, må du ha helhetsforståelse

Skal du være leder, må du ha helhetsforståelse

Den spede starten for rotasjonsordninger i Trøndelag brann- og redningstjenestene IKS (TBRT) kom i stand på grunn av enkelte ansattes behov for å få e
Leder – Kompleksitet krever kompetanse

Leder – Kompleksitet krever kompetanse

Brannen på lageret til matvaregrossisten ASKO 9. april viste hvor kompleks branner kan bli i fremtida. I tillegg til å være Norges største bygg med en
Strøm av ideer til gode løsninger for framtida

Strøm av ideer til gode løsninger for framtida

Fagskoleprosjektet: Det sier Morten Støldal som er avdelingsleder kompetanse og rapportering i DSB og prosjekteier for etablering av fagskole. -
Fagskole for brann, redning og samfunnssikkerhet

Fagskole for brann, redning og samfunnssikkerhet

Alle kan søke Ny fagskole fra 2019 erstatter dagens etatsutdanning, hvor du først må ha jobb i et brann- og redningsvesen eller 110-sentral, for så å
Et rullende vaskeri

Et rullende vaskeri

Beredskapskoordinator Henrik Trømborg setter den lille krakken til rette utenfor en stor tilhenger. Så kobler han til strøm og vann. Enkelt. S
Enormt med mengdetrening

Enormt med mengdetrening

Odd Bakke har jobbet ved Norges Brannskole siden 2001 og vært kursleder for Beredskapsutdanning trinn 2 siden 2004. - Vi skal nå starte opp vår
Er en kvalitetsstyrt innføring av Enhetlig Ledelsessystem for samordna beredskap mulig?

Er en kvalitetsstyrt innføring av Enhetlig Ledelsessystem for samordna beredskap mulig?

Dagens samfunn forventer et tverretatlig system som sikrer sikker og effektiv håndtering av små og store hendelser. Beredskapsaktørene i Norge gjø
Ny utdanning for deltidsmannskaper

Ny utdanning for deltidsmannskaper

Carsten er fra Lena på Østre Toten med bred erfaring fra beredskapsarbeid. Han har vært utrykningsleder i Østre Toten brannvesen, undervist ved Sivilf
Oslo brann- og redningsetat fokuserer på sikkerhet i høyden

Oslo brann- og redningsetat fokuserer på sikkerhet i høyden

Fagansvarlig for høyderedskap Vidar Bader og fagansvarlig  for tauredning Truls Aronsen fikk mandat sammen med brannkonstabel Rune Sten N
1 3 4 5 6 7 113 50 / 1125 POSTS