Presentasjoner fra Brann og Redning 2017

Presentasjoner fra Brann og Redning 2017

Sykkel VM i Bergen

– Hvilke forberedelser gjøres beredskapsmessig i forhold til å håndtere
verdens fjerde største idrettsarrangement
Seksjonsleder ved operativ avdeling i Bergen brannvesen,
Kjell O. Christophersen

 

 

 

 

 

 

Brann- og redningsvesenet i et fremtidsperspektiv

Direktør Cecilie Daae, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 

 

 

 

 

 

 

Brannen på ASKO i Vestby

– Brann i Norges største bygg med mange kompliserende faktorer
Brannsjef Rune Larsen og utrykningsleder Thomas Bjørseth,
Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen

 

 

 

 

 

 

 

Miljøhensyn ved brannslokking

Lærer ved videreutdanning på Redningsskolen i Revinge,
Ola Folkesson, MSB

 

 

 

 

 

 

 

Veien frem mot ny utdanning for heltids- og deltidsmannskaper

– Overgangsordninger, utvikling av kurs og arbeidet med ny fagskole
Seksjonsleder undervisning ved Norges Brannskole, Agnar Christensen

COMMENTS