Sparer tid og redder liv

Sparer tid og redder liv

Vi sparer tid. Vi redder liv og vi redder verdier når vi bruker utrykningslederbil, sier utrykningsleder Håkon Esten Steimoen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, avdeling Alvdal.

Tekst og foto:
Harald Vingelsgaard

I Alvdal har de fortsatt en egen bil for utrykningslederen.
Alvdal kommune samarbeidet med Midt-Hedmark brann- og redningsvesen om utrykningslederbil i svært mange år. Bilen ble brukt både til brannutrykning og vaktbil for kommunens tekniske tjenester, sier ordfører Johnny Hagen i Alvdal kommune.
Ansatte i Alvdal kommune kombinerte det å ha brannvakt og den kommunale vakta. Men for to år siden hadde alle, som kombinerte denne rollen, sluttet å arbeide i kommunen. Administrasjonen i kommunen ble i samråd med MHBR, enige om å innstille bilen. Det førte til sterke protester fra både brannmannskapene, fra bygdefolket og fra politikere i Alvdal kommune.

Protestene ble hørt.
Politikerne i et enstemmig kommunestyre i Alvdal bestemte i høst at det skal anskaffes ny utrykningslederbil, noe som gir kommunen en utgift på om lag 150.000 kroner i året.
• Utrykningslederen sparer som regel noen minutter ved å kjøre egen bil, fastslår utrykningsleder Håkon Esten Steimoen.
Utrykningslederen kommer tidlig til stedet. Når mannskapsbilen kommer etter, har utrykningslederen oversikt over skadestedet og aksjonen klar, og forteller de andre mannskapene hva som skal gjøres.
Beredskapen blir bedre, mer slagkraftig, med de minuttene vi sparer med utrykningslederbilen, sier Steimoen.
Alvdal kommune mener det er betryggende å ha utrykningslederbilen.
• Den gir bedre kvalitet på tjenesten til innbyggerne i kommunen, ved at utrykningslederen kommer raskt ut til stedet. Det kan redde liv. Ingen tvil om det, sier ordfører Johnny Hagen som selv har svært lang erfaring fra ambulansetjenesten.

Analyse

Det var styret i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) som sa nei til videre samarbeid om utrykningslederbilen i Alvdal.
Det ble gjennomført en beredskapsanalyse i selskapet. På bakgrunn av det så den nedsatte arbeidsgruppen ikke behovet for en egen bil til utrykningsleder i Alvdal, uttalte daværende brannsjef Nils-Erik Haagenrud i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen. Vurderingen ble gjort utfra historiske data og risiko.
  – Det ble ikke funnet noen grunn til at stasjonen i Alvdal, med 15-25 utrykninger i året, trengte noen annen organisering enn for eksempel stasjonen på Tynset som har over 50 utrykninger i året, sier brannsjefen.

Ingen andre kommuner i MHBR har egen utrykningslederbil.
For det første ønsker vi å ha samme praksis i alle våre kommuner. For det andre ser vi ikke nytten av å ha egen utrykningslederbil i Alvdal, når ingen av de andre eierkommunene har det. Vanlig praksis er at utrykningsleder rykker ut sammen med de andre mannskapene i mannskapsbilen, sa brannsjef Nils-Erik Haagenrud i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen.

 

COMMENTS