Undersøkelse: Sikkerhetskultur i brann- og redningsvesenet.

Undersøkelse: Sikkerhetskultur i brann- og redningsvesenet.

Dette er en invitasjon til deg som arbeider i brannvesenet om å være med på en spørreundersøkelse for å kartlegge grad av sikkerhetskultur i brann- og redningsvesenet.

Uten deres svar, vil det ikke være mulig å gjennomføre denne kartleggingen, da det er deres unike opplevelse som ligger til grunn! Undersøkelsen er avhengig av akkurat ditt bidrag!

Undersøkelsen bygger på anerkjent litteratur og har som formål å kartlegge hva som kjennetegner sikkerhetskulturen i brann- og redningsvesenet.

Undersøkelsen er distribuert til alle landets brannvesen med ønske om å videreformidle denne til alle i sin organisasjon. Skulle dere ikke ha mottatt denne så ber jeg deg om å ta kontakt med meg!

Jobber du innen Brann- og redningsvesenet, og har ikke mottatt undersøkelsen? Kontakt meg på michellenibe@hotmail.com

*Studiet har ingen tilknytning til hverken DSB, Norges Brannskole, eller Brann og redningsvesenet.
Alle besvarelser er fullstendig anonyme og all data vil bli konfidensielt behandlet. Undersøkelsen er en del av mitt bachelorprosjekt i Beredskap og krisehåndtering, Høgskolen på Innlandet.

 

Illustrasjonsfoto: Roy Larsen.

COMMENTS