Ungdommens brannvesen – AskimBilde: Fra venstre: Eilin Bjørhovde leder, Rino Tvedt, leder, Ann-Kristin Skjold og Katarina Kesina. Stående bak Jørn Thon.

Ungdommens brannvesen – Askim

Hva kan man hvis man har medarbeidere som viser en stå på vilje og engasjement utenom det vanlige? Jo, man kan for eksempel starte et ungdomsbrannvesen

En ide bli til virkelighet
Ideen om et ungdomsbrannvesen kom da Askim brann og redning skulle kassere sin gamle International 1969 modell mannskapsbil. Bilen var fremdeles brukbar, oppsatt med fullt utstyr og de mente at den helt klart kunne brukes til noe nyttig.

I Sverige er det etablert hele 35 ungdomsbrannvesen med stort hell og så vidt Askim brann og redning viste så eksisterte det ikke noe liknede i Norge. De visste at Kongsvinger hadde startet et barnebrannvesen, men dette hadde et helt annet konsept. Målgruppen skulle være ungdom mellom 13 og 18 år som hadde behov for et fritidstilbud som ga dem både spenning og gruppetilhørighet. Ungdommene skulle få en god innføring i brannmannsyrket, lære å jobbe under autoriteter, lære å stole på seg selv og andre og med dette utvikle den samme teamfølelsen som eksisterer i Norske brannvesen i dag.

Noe helt annet
Ideen ble meget godt mottatt av kommunen, politikere og spesielt av de som jobber med barn og ungdom til daglig. Dette var noe helt annet enn hva kommunen hittil hadde kunnet tilby sine yngre håpefulle når det gjaldt fritidssysler. Selv om både idrett og kulturtilbudet er bra i Askim og omegn vil det alltid finnes ungdommer som faller mellom to stoler og søker noe annet. Kommunens fritidskontor samt ungdommens bystyre klappet inn forslaget og det er gitt til sammen kr. 30.000 i startkapital. Videre har noen utstyrleverandører støttet tiltaket med både økonomiske og materielle bidrag.

Tatt på alvor
Askim brannvesen ønsket å vise ungdommene at de tok dem på alvor og gikk helhjertet inn for oppgaven. Når man etablerer et nytt brannvesen så sier det seg selv at mannskapene må ha både klær og utstyr i tillegg til faglig kompetanse. Når det gjelder de første punktene så får ungdommene ved ”ansettelse” utdelt: genser med logo, caps, kjeledress, utrykningsjakke og bukse, hjelm, støvler og hansker. Alt er av god kvalitet og logoen er spesialdesignet. Identitet er like viktig for disse ungdommene som for oss.

Øvelser og sosialt samvær
Faglig kyndighet er en selvfølge hvis man skal kunne kalle seg for brannmann, uansett alder. Det blir gjennomført en rekke kurs og øvelser som ”vanlige” brannrelaterte øvelser, rapelering, livredning og førstehjelp, men det er samtidig vel så viktig å få ungdommene til å fungere sosialt i gruppen. Kanoturer, teltturer, og besøk til andre brannvesen bidrar til at ungdommene kommer ”tettere sammen” samt inspirerer til videre innsats. Da ”Brannmannen” besøkte Askim brannvesen kunne Ann Christine Skjold og Catarina Kesina som begge er ivrige medlemmer fortelle at brannmannsyrket er langt mer omfattende enn de hadde trodd. Vi trives veldig godt og det beste er kanskje at vi får prøve litt selv. Vi sitter ikke passive å ser på. Det er store utfordringer og vi gleder oss til øvelsene. Spesielt gleder vi oss til røykdykkerøvelsen og så er det selvfølgelig gøy å kjøre brannbil sier jentene og smiler lurt. På spørsmål om de kunne tenke seg å begynne i brannvesenet sier de begge unisont; JA.

Drivkreftene
Midlene som er samlet inn til prosjektet dekker ikke lønninger til ledere og andre som bistår. Dette er arbeid som kaller på ildsjelene i korpset og i Askim som i brannvesen flest mangler det ikke slike. Interessen for å fungere som lærere for ungdommene var stor i Askim brannvesen og tiltaket har i dag seks medarbeidere som gjør en flott innsats.   I tillegg stiller ambulansetjenesten i Askim også velvillig opp etter behov. Ungdomsbrannvesenet har i dag to brannkonstabler som deler ledervervet; Eilin Bjørhovde og Rino Tvedt.

Eilin, som er deltidsansatt, jobber til daglig som lærer i ungdomsskolen. Hun mener at hennes lærerbakgrunn har hjulpet henne i arbeidet, men Elin sier også at det slett ikke er nødvendig med en formell pedagogisk utdannelse. Det viktigste er at du er en god menneskekjenner. Hvis du melder deg frivillig til en slik jobb så tror jeg at du langt på vei er godt kvalifisert.

Ungdomsbrannvesenet har absolutt livets rett. I Sverige samarbeider og  konkurrerer de 35 ungdomsbrannvesener med hverandre i ulike grener, som slangeutlegg osv. Vi ønsker å bygge opp en fast stamme av ivrige ungdomsbrannmenn og jenter og kanskje på sikt delta på felles arrangementer med de Svenske gruppene. Det beste ville vært om også andre Norske brannvesen startet egne grupper. Selv om det er mye arbeid og forsakelser så kan det absolutt anbefaels og så får du utrolig mye tilbake fra ungdommen.

COMMENTS