Brann og ulykkesseminar med fokus på el- og hybridbilerMøller Bil arrangerte brann- og ulykkesseminar med demonstrasjon av frigjøring av ”fastklemt” person fra en kollisjonsskadet E-Golf . Formålet var å øke kunnskapen rundt el- og hybridbiler.

Brann og ulykkesseminar med fokus på el- og hybridbiler

14. februar og strålende sol kastet ekstra glans over Møller Bil Follo som denne dagen hadde tatt initiativ til et brann- og ulykkesseminar i deres lokaler i Ski.

Her skulle man prøve å avlive noen myter og heller opplyse om arbeidsmetoder ved trafikkulykker med el-biler/hybridbiler, slik at redningsmannskaper ikke føler seg handlingslammet når man står midt oppi det. 

Samarbeid

Petra Söder Vegge, som er miljøbilansvarlig hos Møller Bil, kunne fortelle at de hadde tatt initiativ til denne dagen. De hadde samarbeidet tett med Follo Brannvesen, DSB og Norges Brannskole, slik at dagen skulle bli så innholdsrik som overhodet mulig. Falck og Viking var også invitert for at de skulle få kunnskaper om hvordan man håndterer en elbil som har vært med i en ulykke og hvor de skal plasseres hos forhandler. Alle forhandlere som har el-bil i sitt segment er påkrevd å ha en «karanteneplass», litt for seg selv, i tilfelle batteriet selvantenner.

Avdelingsleder beredskap i Ringerike brann og redningstjeneste, Even Moan har sammen med flere andre aktører lagd et kompendie som omhandler redningsarbeid på biler med alternative energikilder. Moan ledet demonstrasjonen av frigjøring

Arrangert ulykke

«Trafikkulykke» mellom to biler, ble ringt inn til Alarmsentral brann Øst (ABØ) og kringkastet over høyttaler til publikum. Etter hvert som Follo Brannvesen ankom skadestedet fikk tilskuerne høre hvordan utrykningsleder og ABØ kommuniserte og utvekslet informasjon blant annet i forhold til at dette var en el-bil. Informasjon ble hentet fra Crash Recovery- programmet som de fleste 110-sentraler sitter på.
Under kyndig veiledning av Even Moan, som er avdelingsleder beredskap i Ringerike brann og redning, fikk mannskaper fra Follo Brannvesen IKS prøve seg på frigjøring av fastklemt «person» i en kollisjonsskadet E-Golf fra If forsikring. Ingar Danielsen fra Hallingdal Brann og Redning representerte denne dagen Norsk brannbefals landsforbund og var også en sentral person sammen med Even.

Opplæringsfilm

I to år har Moan sammen med flere aktører jobbet frem et kompendiet som omhandler redningsarbeid på biler med alternative energikilder. Det er stadig utvikling rundt alternative energikilder i bil og brannmannskaper higer etter større kunnskap rundt dette emnet.
Denne dagen hos Møller Follo ble derfor også brukt til å lage en opplæringsfilm om trafikkulykke med el-bil involvert, noe som brann-Norge vil få nytte av når den er ferdig.
Her kan nevnes i stikkordsform hva Moan understreket under øvelsen vedrørende trafikkulykke med el-/hybridbil:
    •    Info mellom 110 og utrykningsleder på tur til-/på skadested – bruk Crash Recovery.
    •    Se etter «typisk» merking av disse bilene. (E, hybrid, skiltnummer EL/EK).
    •    Bruk IR-kamera på golvet i bilen (varmgang under utvikling i batteriet).
    •    Har bilen eksosanlegg eller ikke?
    •    Ikke arbeid foran eller bak bilen før den er sikret.
    •    Bruk vernebekledning (branntøy) og 1000 volt hansker.
    •    Ved brann brukes pusteluft i tillegg.
    •    Prøv å slukke bilbrann før det tar fyr i batteripakken.
    •    Ved brann i batteripakken trenger man mye kjøling

Oppbygning av batteriet på en VW elbil

Det var også en leverandør til stedet som viste frem en type presenning som tåler mye varme og kan trekkes over hele bilen i brann for å prøve kvele, samt hindre brannspredning. Denne ble ikke demonstrert med brann i bil, men er absolutt noe man bør kunne se på i enkelte tilfeller.

Arbeidsstasjoner inne

Da de fremmøtte hadde overvært seansen med frigjøring ute, samt fått i seg både gløgg og pølser bar turen inn i verkstedlokalene. Her var det lagt opp til ulike arbeidsstasjoner hvor man kunne studere el-/hybridbiler i nærmere øyesyn, blant annet batteripakker som var delt i to slik at man så oppbygging av selve batteriet og beskyttelsen. Det var for anledningen også skaffet en Volkswagen E-up som var brukt i Euro NCAPs kollisjontest.
Etter alt å dømme virket det som de fremmøtte var veldig fornøyd med en slik dag som dette, og det er bare å ta av seg hatten for Møller Follo som hadde tatt initiativ til en dag som dette.

 

COMMENTS