Info: Brannutdanningen

Info: Brannutdanningen

Ny utdanningsmodell for brann- og redningsvesen

 I regi av DSB pågår et omfattende arbeid med en ny utdanningsmodell for brann og redning i tett samarbeid med fag- og kompetansemiljøer i hele landet. Målet er at ansatte i brann- og redningsvesenet skal ha kompetansen som trengs for fremtidens utfordringer – for innbyggernes sikkerhet!
 

COMMENTS