Nyheter fra DSB: Metodehefte om evaluering av øvelser

Nyheter fra DSB: Metodehefte om evaluering av øvelser

Metodeheftet gir en grunnleggende innføring i hvilke valg og hensyn man står overfor når man skal evaluere en øvelse.

Dagens varierte trusselbilde gjør at vi må forberede oss på et bredt antall scenarioer og å kunne håndtere komplekse situasjoner i samarbeid med andre. For å vite at vi er i stand til å levere når det kreves stilles det krav til evaluering og oppfølging etter øvelser. Relevante spørsmål kan for eksempel være:

  • Må vi øve mer?
  • Skal vi øve annerledes?
  • Skal vi øve på andre ferdigheter?
  • Skal vi øve på andre scenarioer?

Les mer ved å klikke her

COMMENTS