Category: Fagstoff

1 9 10 11 12 13 14 110 / 134 POSTS
ACETYLEN – flasker ved brann

ACETYLEN – flasker ved brann

Klasse 2: Gasser GENERELLE BETRAKTNINGER SOM MÅ GJØRES I BÅDE A, B1 OG B2: - Pass på luftrom i forhold til risikosone, halvkule 300 meter (helikop
Oksygen

Oksygen

Oksygen til teknisk bruk anvendes sammen med acetylen til sveising og sammen med acetylen, propan eller MAPP-gass til skjæring av metaller. Videre bru
Karbonmonoksid

Karbonmonoksid

Produksjon og bruk Karbonmonoksid fremkommer ved forbrenning under mangelfull oksygentilførsel av stoffer som inneholder karbon. Fullstendig forbrenn
Betong og eksplosiv avskalling

Betong og eksplosiv avskalling

Det finnes utallige eksempler på at branner i konstruksjoner av betongelementer kan føre til svekkelser som igjen fører til sammenrasninge
Kidde Wet Chemical

Kidde Wet Chemical

Varme kokeflater, frityrgryter (med vegetabilske og animalske oljer eller fett), grill, stekepanner, elektriske apparater, kjøkkenavsug og døgnåpne fa
FM 36

FM 36

Det er sjelden at det skjer sprengning av transformatorer, men når det skjer kan det få vidtgående følger. Antennelse av dampen fra varm, utlekket tra
FIRE-PRO

FIRE-PRO

Slokkemidlet er det samme som er beskrevet i artikkelen om Purga-T i “Brannmannen” nr. 2/2004, men har fått et meget større anvendelsesområde enn det
Innsats ved farlig- gods ulykker

Innsats ved farlig- gods ulykker

I denne første artikkel i trinn for trinn vil jeg ta for meg den minimumsberedskap de enkelte kommunale brannvesen bør ha, og hvordan disse kan utføre
Fire Mermaid

Fire Mermaid

Også dette slokkemidlet er basert på pyroteknisk genererte aerosoler. Se “Brannmannen” nr. 4/2003 for en nærmere beskrivelse av hva pyroteknisk genere
Urban tauredning

Urban tauredning

Det er hele tiden blitt understreket at dette ikke har noe med fjellredning å gjøre. Vår hensikt er å kunne løse oppdrag av mer dagligdags karakter, s
1 9 10 11 12 13 14 110 / 134 POSTS