Category: Fagstoff

1 10 11 12 13 14 120 / 140 POSTS
Kidde Wet Chemical

Kidde Wet Chemical

Varme kokeflater, frityrgryter (med vegetabilske og animalske oljer eller fett), grill, stekepanner, elektriske apparater, kjøkkenavsug og døgnåpne fa
FM 36

FM 36

Det er sjelden at det skjer sprengning av transformatorer, men når det skjer kan det få vidtgående følger. Antennelse av dampen fra varm, utlekket tra
FIRE-PRO

FIRE-PRO

Slokkemidlet er det samme som er beskrevet i artikkelen om Purga-T i “Brannmannen” nr. 2/2004, men har fått et meget større anvendelsesområde enn det
Innsats ved farlig- gods ulykker

Innsats ved farlig- gods ulykker

I denne første artikkel i trinn for trinn vil jeg ta for meg den minimumsberedskap de enkelte kommunale brannvesen bør ha, og hvordan disse kan utføre
Fire Mermaid

Fire Mermaid

Også dette slokkemidlet er basert på pyroteknisk genererte aerosoler. Se “Brannmannen” nr. 4/2003 for en nærmere beskrivelse av hva pyroteknisk genere
Urban tauredning

Urban tauredning

Det er hele tiden blitt understreket at dette ikke har noe med fjellredning å gjøre. Vår hensikt er å kunne løse oppdrag av mer dagligdags karakter, s
Ansul A-101 og Ansul LVS

Ansul A-101 og Ansul LVS

Ansul A-101 er utviklet spesielt for større kjørbare arbeidsmaskiner i gruvedrift (overflate og undergrunn), jordbruk, byggevirksomhet og skogbruk - s
Micro K

Micro K

Det er også andre på markedet, som HFC 236fa, HFC 227ea, HCHC Blend B, HFC - 125 og NAF Ills. Så langt jeg kjenner til er de ikke aktuelle på det nors
FM200

FM200

Også dette er et slokkemiddel som er i væskeform under trykk på beholdere og som går over i gassform ved utløsning. Damptrykket er 5 bar ved 21° C. De
Vanntåke

Vanntåke

Vanntåken baserer seg på vann, brannmannens trofaste hjelper gjennom alle år. Systemet er relativt nyutviklet og gir vannet enda et nytt anvendelsesom
1 10 11 12 13 14 120 / 140 POSTS