Category: Fagstoff

1 11 12 13 14 15 130 / 145 POSTS
Urban tauredning

Urban tauredning

Det er hele tiden blitt understreket at dette ikke har noe med fjellredning å gjøre. Vår hensikt er å kunne løse oppdrag av mer dagligdags karakter, s
Ansul A-101 og Ansul LVS

Ansul A-101 og Ansul LVS

Ansul A-101 er utviklet spesielt for større kjørbare arbeidsmaskiner i gruvedrift (overflate og undergrunn), jordbruk, byggevirksomhet og skogbruk - s
Micro K

Micro K

Det er også andre på markedet, som HFC 236fa, HFC 227ea, HCHC Blend B, HFC - 125 og NAF Ills. Så langt jeg kjenner til er de ikke aktuelle på det nors
FM200

FM200

Også dette er et slokkemiddel som er i væskeform under trykk på beholdere og som går over i gassform ved utløsning. Damptrykket er 5 bar ved 21° C. De
Vanntåke

Vanntåke

Vanntåken baserer seg på vann, brannmannens trofaste hjelper gjennom alle år. Systemet er relativt nyutviklet og gir vannet enda et nytt anvendelsesom
Novec 1230

Novec 1230

Slokkemiddelet er i væskeform ved romtemperatur (kokepunkt + 49 °C). Da damptrykket bare er 0,4 bar, tilsettes nitrogen (N2) for å oppnå tilstrekkelig
Argonite

Argonite

Før vi gjør det, skal vi imidlertid se litt nærmere på begrepet slokkevirkning. La oss begynne med den velkjente branntrekanten. Der heter det at for
Inergen

Inergen

Det er synd at halon ikke lenger kan brukes som slokkemiddel, for det var et utmerket middel, basert på inhibitorisk (antikatalytisk) slokkevirkning o
Transport av dypkjølte kondenserte gasser

Transport av dypkjølte kondenserte gasser

De praktiske konsekvensene av dette er: En gass med temperatur høyere enn sin kritiske, lar seg ikke kondensere uansett trykk den utsettes for. Jo
Overflateredning i rennende vann

Overflateredning i rennende vann

Vi har i den senere tiden lest om dramatiske redningsaksjoner i norske elver og min erfaring fra redningsdykking tilsier at det er mange redningsoppdr
1 11 12 13 14 15 130 / 145 POSTS