Category: Fagstoff

1 12 13 14 15 140 / 144 POSTS
Smittefare

Smittefare

Håvard Bakken "Brannmannen" "Brannmannen" tok turen til Ullevål sykehus og snakket med tidligere smittevernoverlege for Oslo, nå seksjonsoverlege T
Slokkemidler

Slokkemidler

Det man bør kjenne til er: Jan Erik Andersen Underbrannmester Oslo brann- og redningsetat Egenskaper.   •Virkning mot brann.  •Virk
Å lese brannbildet

Å lese brannbildet

Steinar Jøransen overbrannmester Oslo brann- og redningsetat  1. etasje har vi en brenselstyrt brann, mens i 2. etasje er forholdet ventilasjo
Brann i metaller

Brann i metaller

Jan Erik Andersen Underbrannmester Oslo brann- og redningsetat Det som kjennetegner en metallbrann er den enormt høye temperaturen som utvikles. So
Frigjøring fra personbiler Del 2

Frigjøring fra personbiler Del 2

Frigjøring Noe lettvint og upresist kan man si at frigjøring av fastklemt person fra bil handler om å fjerne bilen fra pasienten, og ikke omvendt.&nb
Frigjøring fra personbiler

Frigjøring fra personbiler

Målet for frigjøringsarbeidet er at pasienten skal behandles, frigjøres, klargjøres for transport og tranporteres til sykehus uten at tilstanden forve
Plast og Isocyanater

Plast og Isocyanater

Begrepet plast er en meget omfattende og variert gruppe av ikke metalliske materialer. Plast er kommet for å bli og vi må derfor kjenne til de mulighe
Trykksetting av rømningsveier

Trykksetting av rømningsveier

Artikkelforfatteren representerer firmaet Vifter & Miljø AS,  som blant annet leverer aksialvifter til brannventilasjonsanlegg i offentlige b
Skum – ikke bare til væskebranner

Skum – ikke bare til væskebranner

Greie bygningskonstruksjoner som en leilighet, en enebolig, eller et enkelt lager slokkes vanligvis enklest med tradisjonell røykdykkerinnsats og ved
Bruk av undertrykksventilasjon

Bruk av undertrykksventilasjon

En god RVR- tjeneste betinger en tidlig start, hvor branngassene enda er varme. Er temperaturen i brannrøyken på 200 grader, har den en densiteten på
1 12 13 14 15 140 / 144 POSTS