Kategori: Fagstoff

1 16 17 18 19 20 21 180 / 201 POSTS
Betong og eksplosiv avskalling

Betong og eksplosiv avskalling

Det finnes utallige eksempler på at branner i konstruksjoner av betongelementer kan føre til svekkelser som igjen fører til sammenrasninge [...]
Kidde Wet Chemical

Kidde Wet Chemical

Varme kokeflater, frityrgryter (med vegetabilske og animalske oljer eller fett), grill, stekepanner, elektriske apparater, kjøkkenavsug og døgnåpne fa [...]
FM 36

FM 36

Det er sjelden at det skjer sprengning av transformatorer, men når det skjer kan det få vidtgående følger. Antennelse av dampen fra varm, utlekket tra [...]
FIRE-PRO

FIRE-PRO

Slokkemidlet er det samme som er beskrevet i artikkelen om Purga-T i “Brannmannen” nr. 2/2004, men har fått et meget større anvendelsesområde enn det [...]
Innsats ved farlig- gods ulykker

Innsats ved farlig- gods ulykker

I denne første artikkel i trinn for trinn vil jeg ta for meg den minimumsberedskap de enkelte kommunale brannvesen bør ha, og hvordan disse kan utføre [...]
Fire Mermaid

Fire Mermaid

Også dette slokkemidlet er basert på pyroteknisk genererte aerosoler. Se “Brannmannen” nr. 4/2003 for en nærmere beskrivelse av hva pyroteknisk genere [...]
Urban tauredning

Urban tauredning

Det er hele tiden blitt understreket at dette ikke har noe med fjellredning å gjøre. Vår hensikt er å kunne løse oppdrag av mer dagligdags karakter, s [...]
Ansul A-101 og Ansul LVS

Ansul A-101 og Ansul LVS

Ansul A-101 er utviklet spesielt for større kjørbare arbeidsmaskiner i gruvedrift (overflate og undergrunn), jordbruk, byggevirksomhet og skogbruk - s [...]
Micro K

Micro K

Det er også andre på markedet, som HFC 236fa, HFC 227ea, HCHC Blend B, HFC - 125 og NAF Ills. Så langt jeg kjenner til er de ikke aktuelle på det nors [...]
FM200

FM200

Også dette er et slokkemiddel som er i væskeform under trykk på beholdere og som går over i gassform ved utløsning. Damptrykket er 5 bar ved 21° C. De [...]
1 16 17 18 19 20 21 180 / 201 POSTS