Category: Fagstoff

1 17 18 19 20 190 / 195 POSTS
Overflateredning

Overflateredning

De fleste tilfeller av overflateredning vil inntreffe om vinteren hvor det mest typiske er isfiskeren, skiløperen eller skøyteløperen som går gjen [...]
Smittefare

Smittefare

Håvard Bakken "Brannmannen" "Brannmannen" tok turen til Ullevål sykehus og snakket med tidligere smittevernoverlege for Oslo, nå seksjonsoverlege T [...]
Slokkemidler

Slokkemidler

Det man bør kjenne til er: Jan Erik Andersen Underbrannmester Oslo brann- og redningsetat Egenskaper.   •Virkning mot brann.  •Virk [...]
Å lese brannbildet

Å lese brannbildet

Steinar Jøransen overbrannmester Oslo brann- og redningsetat  1. etasje har vi en brenselstyrt brann, mens i 2. etasje er forholdet ventilasjo [...]
Brann i metaller

Brann i metaller

Jan Erik Andersen Underbrannmester Oslo brann- og redningsetat Det som kjennetegner en metallbrann er den enormt høye temperaturen som utvikles. So [...]
Frigjøring fra personbiler Del 2

Frigjøring fra personbiler Del 2

Frigjøring Noe lettvint og upresist kan man si at frigjøring av fastklemt person fra bil handler om å fjerne bilen fra pasienten, og ikke omvendt.&nb [...]
Frigjøring fra personbiler

Frigjøring fra personbiler

Målet for frigjøringsarbeidet er at pasienten skal behandles, frigjøres, klargjøres for transport og tranporteres til sykehus uten at tilstanden forve [...]
Plast og Isocyanater

Plast og Isocyanater

Begrepet plast er en meget omfattende og variert gruppe av ikke metalliske materialer. Plast er kommet for å bli og vi må derfor kjenne til de mulighe [...]
Trykksetting av rømningsveier

Trykksetting av rømningsveier

Artikkelforfatteren representerer firmaet Vifter & Miljø AS,  som blant annet leverer aksialvifter til brannventilasjonsanlegg i offentlige b [...]
Skum – ikke bare til væskebranner

Skum – ikke bare til væskebranner

Greie bygningskonstruksjoner som en leilighet, en enebolig, eller et enkelt lager slokkes vanligvis enklest med tradisjonell røykdykkerinnsats og ved [...]
1 17 18 19 20 190 / 195 POSTS