Teknikk og taktikk

Teknikk og taktikk

Per Einar Bækkelund, utrykningsleder på første mannskapsbil fra Bryn brannstasjon og Bjørn-Fredrik Falkenberg, utrykningsleder på andre mannskapsbil fra Sagene brannstasjon. Foto: Lars Magne Hovtun

Klare taktiske valg reddet bolig

Det var en ordinær brann hvor det brant i en av to rekkehusboliger som var knyttet sammen med felles inngangsparti. Faren for spredning til den andre boligen var stor, men med solid innsats fra mannskapene og noen taktisk riktige valg kunne vi konstatere at målet med innsatsen var vellykket, nemlig å begrense brannen og redde den tilstøtende boligen.
Vi ønsker dele med leserne hvilke taktiske valg som ble tatt som gjorde at vi kunne si oss veldig fornøyd med sluttresultatet. Bildene i artikkelen vil tale for seg selv.

Melding: Brannmelding i rekkehus, beboere er ute – flere telefoner.
Situasjon ved fremkomst: Voldsom brann med flammer og kraftig røykutvikling.

Taktiske valg:
    •    Plassering av kjøretøy – mannskapsbil og høyderedskap – ble oversiktlig.
    •    Slangeutlegg – tidlig beskjed om «føding» fra første mannskapsbil og fra kum.
    •    De første røykdykkere skulle søke og begrense i den brennende delen.
    •    Høyderedskap fikk i oppdrag å lage hull i tak på brennende del og ikke spyle vann ned i hullet da vi ville ha flammer og røykgasser ut (det brant gjennom taket før hullet ble laget).
    •    Evakuere de som var hjemme i nabohuset og la døra være ulåst.

   •    Utrykningslederne pratet sammen og sektoriserte – sektor 1 var den brennende boligen og sektor 2 den «friske» boligen.
    •    Den ”friske” boligen ble trykksatt ved hjelp av overtrykksvifte og en mann med IR-kamera overvåket konstant denne delen innen fra.
    •    Det ble satt inn 2 slokkespiker på hver side av taket (4 til sammen) nærmest mulig den «friske» boligen – dette var for å kjøpe oss tid.
    •    Deretter ble det laget begrensningslinje på yttersiden av slukkespikerne, mot den brennende delen. Begrensningslinje fulgte tak, vegger og golv i annen etasje.
    •    En røykdykker satt konstant med slukkevann tilgjengelig på tak og overvåket begrensningslinjen.
    •    Det ble underveis i hendelsen opprettet røykdykkerkoordinator, og ulike slukkemetoder med blant annet CAFS ble brukt i den brennende boligen.
Underveis i hendelsen ble det lagt fokus på å informere de skadelidende om hvordan vi jobbet, noe som i akkurat dette tilfelle det bl

COMMENTS