Visjoner om vanntåke

Visjoner om vanntåke

Norge har noen særlige utfordringer. Vi bygger de fleste av våre hus i tre. Nesten alle våre historiske bygninger er også i tre. For å holde varmen i dette landet bruker vi mye energi, enten ved, el. eller annet. Mao brennbare hus, med innebygde brannårsaker.

Tekst:Sjur Helseth Foto Roy Larsen

I tillegg er vi få mennesker på stort areal, og innsatstidene er deretter. Det er snarere regel enn unntak med innsatstider over 10 minutter, og da er det duket for den klassiske formuleringen: «Huset brant ned under brannvesenets kyndige ledelse.» Og brennner gjør det støtt og stadig. Nye hus, gamle hus, store hus og små hus, det brenner og brenner.

Kombinasjonen av brennbare hus, med innebygde brannårsaker og lang innsatstid gjør at vi bør tenke nytt og annerledes.

Vi aner nå konturene av en teknologi som kan revolusjonere  både automatisk slokking og ikke minst manuell slokkeinnsats. Det er lavtrykks vanntåke, vanntåke som fungerer på vanlig vannforsyning. Og hva er revolusjonerende med det? Vann har man brukt i alle år, sprinkleranlegg har vi hatt i over hundre år, vanntåke i stasjonære anlegg i rundt 20 år. Det er ikke en ting, men summen av flere som gir grunn til å kalle dette en revolusjon.

  • Lavtrykks tåke er pr definisjon billig da det er ukomplisert. I noen år fremover vil man måtte ta inn utviklingskostnader, men det er enkel og ukomplisert teknologi og det vil rase i pris på sikt.
  • Det er enkle systemer, med små dimensjoner og derfor mye greiere å installere enn f.eks sprinkler. Materialforbruk er selvfølgelig tilsvarende lavt.
  • I motsetning til høytrykkståke klarer det seg uten komplisert og dyr trykkforsterkning og tilsvarende kvalitet i anlegget, og i motsetning til sprinkler klarer det seg med en vanlig husholdningsvannforsyning.
  • Det kan være vedlikeholdsfritt eller i alle fall ha lite vedlikehold
  • Lavt vannforbruk gir grunnlag for autonome systemer, systemer som har med seg nok vann og energi og ikke trenger tilkobling. Ideelt for midlertidig sikring og temporære anlegg f.eks hos pleietrengende.
  • Det utnytter slokkepotensialet i vann meget elegant og bruker både inertisering, energiuttak og varmestråledemping.
  • De lager en slokke og rømningsvennlig atmosfære, som er helt udramtisk og trygg og oppholde seg i.
  • Det har et langt mindre potensiale for vannskader enn sprinkleranlegg

Dette åpner store perspektiver. Vi kan få en eneorm økning i antallet slokke- og kontrollanlegg. Teknologien er ideel for å kontrollere en brann slik at rømning kan finne sted, og slokking kan gjennomføres uten dramatikk. Dette åpner for samvirke mellom kontrollanlegg og manuell slokking. Det utsetter overtenning veldig lenge, til brannvesenet har kommet, eller eieren husker hvor han har lagt brannslangen.

Vi kan få sikret mange av våre historiske bygninger med lave kostnader og små inngrep.
Vi kan ivareta sikkerheten ved hjemmesykepleie og omsorg i egen bolig med mobile anlegg levert av hjemmehjelpen.
Vi kan få et slikt kostnadsnivå at tåkeanlegg blir vanlig i norske hjem.

Vi kan lage utomatiske systemer designet for slokking eller for kontroll kombinert med manuell innsats. Manuelle systemer som kan aktiveres ved behov for hele eller deler av en bygning. Det kan være loftsanlegg som brannvesenet bruker for å hindre overtenning av en bygning med følgende totalskade og stor fare for brannsmitte. Det kan være anlegg som sikrer trygt slokkemiljø i tunneler, kronglete bygninger, fjellanlegg og andre steder slokking er risikabelt osv.  Det er mulig å lage autonome, mobile systemer som gjør at sikkerhet kan plasseres der den trengs når den trengs. Vi kan få selvforskynte slokkeanlegg på hytta for en rimelig penge. Muligheten er enorme.

Hva er så problemet? først og fremst markedstilgang. Ingen rådgivere kan foreskrive anlegg som ikke er testet og godkjent i forhold til en standard. En standard for landbasert vanntåke finnes ikke, så de som prøver seg må om IMO. Dette er en lang og kronglete vei å gå og er en brutal markedsbrems for gode produkter. Et så umodent marked gir også muligheter for cowboyer. For overtenningskontroll finnes ingen standarder  noe steder, så der er vansklighetene enda større. Det vi må ha er en nasjonal godkjenningsdugnad, som normaliserer markedet, både her hjemme og i Europa. Målet må være vanntåke i alle hjem!

 

5000onon

COMMENTS