En ildsjel for BjørnisAlf Jacob Salberg viser fram gla`historien om Henrik som fikk kurert sin redsel etter at han fikk en Bjørnis-bamse

En ildsjel for Bjørnis

Det startet i det små men nå er brann-bamsen en så naturlig del av den daglige driften at den faktisk er med å styrker beredskapen og det brannforebyggende arbeidet i regionen. Undertegnede fikk en prat med Alf Jacob for å finne ut hva det er som gjør Bjørnis så bra.

Fortell om hvordan og når du fikk opp øyene for Bjørnis?
– Jeg leste om Bjørnis i «Brannmannen» i starten av april 2014 og tente på ideen og prosjektet med en gang! Jeg sendte en forespørsel til Rickard Heimen i Trøndelag Brann- og Redningstjeneste (TBRT) om ikke Bjørnis hadde lyst på en slektning i nord. Deretter har det gått slag i slag.

Hvordan har utviklingen vært i prosjektet siden oppstarten i Harstad?
– Utviklingen har vært formidabel, og det har vært fantastisk å være en del av dette. Fra prøveprosjektet vårt med to barnehager i september 2014 til nå å være over 50 barnehager i året med Bjørnis, er ganske utrulig. I starten så hadde vi bare 4 traumebamser, disse skulle både ligge på brannbilen og være med førskolebarn til å gå brannrunder hjemme. Nå har vi 75 bamser som er klare til å rykke ut for å hjelpe barn i triste stunder. Vi har alltid 2 bamser på brannbilen og 20 bamser er satt av til barnehageprosjektet.

Nasjonalt undervisningsopplegg

Også nasjonalt har man hatt en stor utvikling av Bjørnis. Håvard Kleppe, prosjektleder Bjørnisprosjektet for Brannvernforeningen sier:

– Bjørnis har tatt store steg. Det som startet som et lokalt initiativ i Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) for bare tre-fire år siden, er nå utpekt som ny nasjonal satsing når det gjelder brannvernopplæring rettet mot barn under skolealder. Fra høsten 2018 utvikles et nytt nasjonalt undervisningsopplegg som skal være gratis tilgjengelig for alle barnehager her til lands. Bjørnis blir en sentral aktør i brannkommunikasjon rettet mot de yngre i årene som kommer, så det er ingen grunn til å vente med å kaste seg på «Bjørnis-toget». Konseptet gir en unik plattform for å komme i gang med barnerettede tiltak, og bonusen er at prosjektet fremhever brannvesenet på en positiv måte og gir god PR.

Hvorfor er det viktig å arbeide med et slikt prosjekt som Bjørnis?
– Den ene grunnen er jo Bjørnis sitt hovedoppdrag: å hjelpe barn som har vært utsatt for noe som for dem kan oppfatte som skummelt. Bjørnis er i utgangspunktet en traumebamse, han skal bremse lagring av den skumle og triste hendelsen, og dreie barnets fokus over til bamsen og det trygge. Når du har sett effekten av å dele ut en slik bamse på en hendelse, ja, da trenger du ikke flere grunner for å fortsette.
– Den andre grunnen til at et slikt arbeid er kjempeviktig, men også høyst nødvendig, er jobben som Bjørnis gjør i barnehagene. Her i Harstad besøker vi alle barnehagene, etterhvert så har flere nabokommuner fått øynene opp for prosjektet. Per nå så frekventerer vi i 4 kommuner med Bjørnis.

– Det som driver meg er blant annet muligheten til å kunne hjelpe de minste i samfunnet. Når et barn har opplevd noe som kan være traumatiserende for barnet, så er det utrulig godt å ha et hjelpemiddel som Bjørnis, sier Alf Jacob Salberg.

Du er selv nærmest en ildsjel for Bjørnis. Hva er det som driver deg til å holde på med dette?
– Det som driver meg er blant annet muligheten til å kunne hjelpe de minste i samfunnet. Når et barn har opplevd noe som kan være traumatiserende for det, så er det utrulig godt å ha et hjelpemiddel som Bjørnis. Noe som også er drivkraften min er jobben som gjøres i barnehagene. Her har vi funnet en måte å jobbe som er bra. Vi er ute å snakker med alle førskoleungene, sender med dem Bjørnis og en dagbok hjem for å gå brannrunde og ha brannøvelse. På denne måten kan vi utarbeide en statistikk blant annet over antall barn, brannrunder, antall røykvarslere som ble sjekket og hvor mange som ikke virket. Ja, jeg leser alle historiene til alle barna! På bakgrunn av denne måten å jobbe på så kan jeg fortelle at 700 barn har gått 735 brannrunder, sjekket over 3000 røykvarslere og funnet nesten 100(!) som ikke virket i Harstad og omegn de siste 2,5 årene.

Øker brannsikkerheten

Det høres veldig effektivt ut, ville du si at Bjørnis har bidratt til økt beredskap i kommunen?
– Ja, uten tvil! Jeg tror Bjørnis er med på å utvide horisonten vår på en helt ny måte kontra slikt man kanskje tenkte før. Nå har vi et verktøy for å ivareta de minste ved hendelser. I tillegg så øker vi beredskapen i de 1000 hjem med å vekke interessen for emnet brannvern. Når vi får barna med på laget så kommer de voksne etter. Prosjektet har heller ikke gått ubemerket forbi i samfunnet i Harstad. Vi har hatt flere oppslag i lokalavisen som alle kommer av arbeidet med Bjørnis.
 
Hvordan jobber HBR med Bjørnis idag og hvordan ser framtiden ut?
– Vi jobber svært aktivt med Bjørnis i Harstad. I begynnelsen var jeg alene, men i 2016 utvidet vi staben til tre. Nå vi er tre konstabler som drar rundt i barnehagene for å snakke med førskolebarna. Vi har etterhvert opparbeidet oss mye erfaring og bruker Bjørnis i stort sett i alle aktiviteter som Harstad Brann og Redning er involvert i. Jeg kan blant annet nevne at vi har egen Bjørnis-stand på Åpen Dag på brannstasjonen, vi er ute på kjøpesenter i anledning Røykvarslerens dag og da er selvsagt Bjørnis representert. Vi, i samarbeid med ambulanse og politi, skal arrangere Blålysdagen i Harstad i juni, da skal Bjørnis opptre for første gang i Harstad., Det er noe vi gleder oss til!

Har det vært delt ut noen Bjørnis-bamser til barn i forbindelse med ulykker?
– Vi delte ut vår første Bjørnis-bamse januar 2015 i forbindelse med brann i en enebolig. Den lille jenta ble veldig lykkelig når hun kunne trykke Bjørnis til sitt bryst oppe i all elendigheten. Etter denne hendelsen har vi delt ut 17 bamser til barn som har hatt behov for dette. Flesteparten av disse er delt ut på skadestedet eller i etterkant av hendelser. Vi har faktisk delt ut 5 bamser til barn som har hatt vonde opplevelser i forbindelse med brann eller ulykker utenfor vårt distrikt. De har vært vitne til eller direkte involvert i branner/ulykker utenfor vårt område, og fått mareritt eller andre plager i etterkant. Når foreldre tar kontakt med oss i ren fortvilelse så er det klart at vi stiller opp og forsøker å hjelpe. Og her er Bjørnis helt suveren! Men det er viktig å understreke at vi ikke er psykologer, men vi har erfart at med å bruke Bjørnis som «brekkstang» så åpner barna seg opp og ofte med å kunne besvare deres spørsmål er man langt på vei.

Ny dimensjon i forebygging

Kreves det mye innsats fra de ansatte for å drifte Bjørnis i eget brannvesen?
– Ja og nei. Hvis man har Bjørnis på bilen og that’s it, så genererer det lite arbeid. Men hvis man ønsker å gjøre mer ut av det, for eksempel å bruke Bjørnis aktivt sammen med barnehager og skoler, så vil det bli mer jobb. Men du verden så mye man får igjen for det.
Også brannsjefen i HBR, Ove Frantzen, er enig i at Bjørnis har vært vellykket:
– Bjørnisprosjektet har gitt det brannforebyggende arbeidet i Harstad og nabokommunene en helt ny dimensjon der bamsen drar ut på besøk til småbarnsfamilier og sjekker brannsikkerheten. Erfaringen er at mangler som oppdages raskt blir rettet opp når smårollingene er med og avdekker disse. Bjørnis viser seg også å være en god trøst for mange unger som opplever triste hendelser.  Et viktig suksesskriterium er at de som arbeider med Bjørnis har stor interesse for dette. Dette er ikke en arbeidsoppgave man kan tildele til hvem som helst. Lysten og interessen må være der. Da lykkes vi. Jeg mener at Bjørnis har en framtid som konsept for å fremme brannsikkerhet hjemme hos folk.

Med de ordene takker tidsskriftet for en interessant prat og håper at intervjuet kan inspirere flere til å øke beredskapen og det brannforebyggende arbeidet i deres kommune ved hjelp av den myke bamsen.

COMMENTS