Betingelsene for erstatningsansvar foreligger ikke

Betingelsene for erstatningsansvar foreligger ikke

Vestfold Interkommunale Brannvesen avviser at det foreligger rettslig grunnlag for erstatningskrav fra Basa-Huset AS. Ansvaret for skadene og det økonomiske tapet som oppstod som følge av brannen i Basa-Huset, kan ikke plasseres hos Vestfold Interkommunale Brannvesen.

I tilsvaret fra VIB kommenteres nærmere både eiers ansvar for forsvarlig og riktig bruk av bygget og ansvaret etter brann- og eksplosjonsvernloven, og VIB sitt forebyggende og operative ansvar og innsats i anledning brannen.

VIB anser det som klart at betingelsene for erstatningsansvar ikke foreligger og at et søksmål ikke kan føre frem. Vi ber derfor om at saken med dette avsluttes. Hele tilsvaret, som i dag er oversendt eierne av Basa-Huset, kan leses i pdf-vedlegget.

Les mer her

COMMENTS