Category: Forebyggende

1 23 24 25 26 250 / 253 POSTS
Brannvernplanen for Gamlebyen

Brannvernplanen for Gamlebyen

Gamlebyen i Fredrikstad er Nordens best bevarte festningsby og er en stor severdighet i norsk målestokk. I år er det registrert ca. 325.000 besøkende, [...]
Er sikkerheten ved utesteder god nok?

Er sikkerheten ved utesteder god nok?

Personsikkerheten ved utestedene i Bergen er blitt betydelig bedre de siste fem til seks årene. Bedringen skyldes nok at Formannskapet  i Bergen [...]
DBEs syn på asylmottak

DBEs syn på asylmottak

”Brannmannen” spurte derfor overingeniør Tor Bergersen i DBE om hvordan de tolker bestemmelsene når det gjelder asylmottak. - Vårt syn er at man skal [...]
Asylmottak, er de midlertidig institusjoner der vi kan slå av på forebyggende tiltak?

Asylmottak, er de midlertidig institusjoner der vi kan slå av på forebyggende tiltak?

Asylbestemmelser ble respektert av de gamle aztekere, assyrere, grekere, hebreere, muslimer og andre.  Den greske filosofen Platon skrev følgende [...]
Virker brannverninformasjonen?

Virker brannverninformasjonen?

Det negative i dette er at det er tre branner innenfor industri som ødelegger denne statistikken. Brannene på Tomtekaia, ABC- teateret og en lagerbran [...]
Rollefordelingen i byggesak

Rollefordelingen i byggesak

Kravene til saksbehandlingen er endret. Systemene skal være på plass. Det er krav til god¬kjente aktører og kontrollplaner som skal fremlegges og [...]
Konsulenters rolle i byggesaker

Konsulenters rolle i byggesaker

Årsaken til at plan- og bygningsloven ble omskrevet var blant annet EØS-avtalen. Arbeidene med oversettelse fra de krav som stilles innen EØS-området [...]
Konsulentfirmaers rolle kontra brannvesenet

Konsulentfirmaers rolle kontra brannvesenet

Jeg vil starte med å gjengi noen sitater fra ulike aktører (konsulenter/rådgivere) i ulike sammenhenger: ”Forretningsmessige forhold. Mitt foretak u [...]
Har informasjon noe virkning?

Har informasjon noe virkning?

Før hvert informasjonsprosjekt bør det foregå en analyse og en planlegging. Etter gjennomføringen bør det være evaluering av informasjonsprosjektet. V [...]
Brannsikring av kulturarven

Brannsikring av kulturarven

Denne gangen er det ønskelig å sette fokus på brannbegrensende tiltak og det lovverket som regulerer Riksantikvarens inngripen i pålegg om slike tilta [...]
1 23 24 25 26 250 / 253 POSTS