Hurum brannvesen ser til Sverige

Hurum brannvesen ser til Sverige

Helt siden det ble vedtatt å bygge ny brannstasjon i fjor vinter, har Hurum brannvesen sett mye på hvordan den nye stasjonen kan ivareta HMS på best mulig måte. Nylig dro de til Sverige for inspirasjon.

Svenskene har jobbet med utfordringen knyttet til HMS og kjemisk helsefare i flere år og har bygget flere brannstasjoner der fokuset har vært på å ha tydelige skiller mellom rene og skitne soner. Hurum brannvesen dro derfor til sine svenske kolleger i Helsingborg for å se hvordan de tenkte rundt HMS da de bygde brannstasjonen City i Räddningstjänsten Skåne Nordväst.
– Svenskene tar kreftfaren deres brannmenn blir utsatt for på største alvor, og det er City et utrolig godt eksempel på. Stasjonsbygget er delt opp i soner der hver sone har sin egen fargekode som signaliserer grad av renhet. Det var imponerende å se hvor godt gjennomtenkt arbeidsflyten i vognhallen og de andre sonene var, og hvor godt sonene fungerte sammen. Det var også klare skiller mellom privat tøy og arbeidsbekledning, slik at røykeksponert tøy ikke skulle kunne bli tatt med hjem, sier brannmester i Hurum brannvesen, Frode Gulbrandsen.

Jobber med egne holdninger
Men det som imponerte Hurum brannvesen mest var ikke selve stasjonen, men svenskenes holdning til kjemisk helsefare.

– Svenskene har virkelig skjønt det! De vet at nye stasjonsbygg ikke vil hjelpe stort om ikke vi, brannfolka, tenker HMS hele veien i vårt arbeid. Gamle holdninger som «det er tøft å stå i røyken» og «er du skitten, så har du jobbet bra» er vår største fiende. Ved å sette fokus på gode rutiner både under og etter slukkeinnsatser og øvelser, kan vi redusere vår eksponering for farlige, kreftfremkallende stoffer. Vi er nødt til å huske at vi har et ansvar for egen helse, sier Gulbrandsen.

Hurum brannvesen tok turen til Helsingborg for få inspirasjon til den nye stasjonen de skal bygge. På bildet: f.v.: verneombud Thomas Hatten, brannsjef Nils Georg Nordskag og brannmester Frode Gulbrandsen.

Gammel stasjon fra 90-tallet
Det ble vedtatt å sette av inntil 33 millioner kroner til ny brannstasjon i Hurum før jul i fjor. Noe av bakgrunnen for vedtaket var Arbeidstilsynets tilsyn som avdekket flere alvorlige mangler. Arbeidstilsynet konkluderte blant annet med at de fysiske forholdene på nåværende brannstasjon ikke er godt nok tilrettelagt for å forebygge kjemisk helsefare og kreft.

– Stasjonen på Tofte ble bygget om fra et enkelt garasjebygg til brannstasjon på 90-tallet, og mye har endret seg siden den tid. I dag er det sterkt fokus på HMS og kjemisk helsefare, og strenge krav til renhold av både utstyr, tøy og mannskap. Disse kravene klarer vi dessverre ikke å møte. Vi har også fått både flere og andre typer oppdrag samt større og tyngre utstyr som gjør at dagens lokaler ikke lenger er hensiktsmessige, sier kommunalsjef Morten Dyrstad.

Fokus på smart teknologi
Den nye stasjonen skal ligge sentralt på Tofte, og skal etter planen stå ferdig i 2018. Det sees på muligheten til å legge til rette for samlokalisering av blant annet brannstasjon, lager for Sivilforsvaret og ambulansestasjon. Stasjonsbygget skal bygges med smart teknologi.

– City i Räddningstjänsten Skåne Nordväst er så godt som selvforsynt med energi gjennom et solcelleanlegg på taket. Dette er også noe vi i Hurum ønsker å se mer på for å sikre flest mulig driftstimer med grønn energi, sier Dyrstad, og legger til:

– Vi har fått mange gode innspill fra Helsingborg som vi nå skal ta med oss inn i planleggingen av vår nye brannstasjon. Vi ser frem til det videre arbeidet, og er glade for at vi snart kan tilby våre brannmannskaper trygge og gode arbeidsforhold, og våre innbyggere kortere responstid og bedre tjenester.

COMMENTS