Liftco AS, ny leverandør av brannbiler på det norske markedetKombinert mannskaps/tankbil til MIB levert av Liftco. Scania P450 4x2, 5000 liter vann, 100 liter skum og CTD skumanlegg

Liftco AS, ny leverandør av brannbiler på det norske markedet

Liftco AS, ny leverandør av brannbiler på det norske markedet. Liftco holder til på Greåker i Østfold og har bygget liftbiler for bruk hos el-verk og el-entreprenører, montørbiler, spesialbiler for fiberskjøting og spesialbiler for feilsøking på høyspentanlegg i en årrekke. De har også hatt en del overflyttinger av brannlifter til nytt chassis for brannvesen rundt om i Norge. Liftco er også godkjent påbyggerverksted, mesterbedrift i bilfag og utfører arbeid på aluminium, rustfritt, stål og glassfiber.

Nå har Liftco også begynt å levere brannbiler fra den Østeriske påbyggeren EMPL. Brannmannen tok kontakt med eier og daglig leder i Liftco, Gjermund Kristiansen for å høre om selskapets nyeste satsningsområde.

Gjermund forteller at det var en møysommelig prosess å finne riktig brannbilpåbygger.
– Vi sjekket en del produsenter av brannkjøretøyer, men hos mange var ikke kvalitet, byggemetoder etc. EMPL overgikk alt hva vi hadde sett tidligere, og på kvalitet tør jeg å påstå at de er en av de ledende i Europa. Videre forteller Gjermund at EMPL har historie tilbake til 1926 i Østerrike. De fikk eget produksjonsanlegg i Tyskland i 1992, har i dag 500 ansatte og omsetter for ca. 1,1 mrd. NOK i året. Hvert år produserer de mellom 2500-3000 kjøretøy og av disse er ca. 300 brannkjøretøy.

Mannskapsbil til Halden brannvesen, levert av Liftco. Scania P450 4×4, 3000 liter vann, skjæreslokker og CTD skumanlegg

Liftco har så langt levert to store brannkjøretøyer i Norge produsert av EMPL, en mannskapsbil til Halden brannvesen og en kombinert mannskaps/tankbil til Mosseregionens brann og redning.

– Målsetningen vår er å bli en av de tre ledende leverandører på det norske markedet. Vi ser lyst på framtiden og vil øke bemanning etter hvert som det er behov for det, sier Gjermund.

– Service og oppfølging på brannbilene vi leverer vil foregå på samme måte som på liftbilene vi har levert over hele Norge, med egne servicemekanikere og/eller lokale virksomheter som vi samarbeider med.

Liftco leverer også røykdykkerbiler og fremskutte enheter. Disse bilene blir bygget hos Liftco på Greåker.

– Å være påbyggerverksted er noe vi har drevet med i alle år. Vi bygger de mindre enhetene på eget verksted, her er det også kvalitet på øverste hylle samt kundens ønsker som vi bestreber. Kvalitetsmessige dårlige løsninger får andre ta seg av, presiserer Kristiansen.

Brannmannen ønsker med dette Liftco lykke til i tiden fremover.

COMMENTS