Category: Materiell/Stasjoner

1 27 28 29285 / 285 POSTS
Forskrift om utrykningskjøretøy

Forskrift om utrykningskjøretøy

Ny forskrift om utrykningskjøretøy vil erstatte forskrift av 1986. Følgende kjøretøy har, i tillegg til politibiler, brannbiler og ambulanser, gjennom [...]
Asker og Bærum blir ett brannvesen

Asker og Bærum blir ett brannvesen

Allerede tilbake i 1988 ble det satt fram forslag om ulike samarbeidsmodeller mellom de to brannvesen. En arbeidsgruppe utredet den gang løsningene og [...]
Tromsø brann- og redningsvesen

Tromsø brann- og redningsvesen

Tromsø er Norges største bykommune i areal. Den favner fra de majestetiske Lyngsalpene i øst, til Kvaløya i vest. Fra Bentsjordtinden i sør, til Ringv [...]
Røros brannvesen

Røros brannvesen

Den nære beliggenheten til Sverige førte til at Røros ble overfalt og delvis rasert av svenskene flere ganger under ufredstiden på 1600- og første del [...]
Samlokalisering i Porsgrunn

Samlokalisering i Porsgrunn

 Allerede i 1987 ble det fra politisk hold fremmet forslag om å slå sammen Porsgrunn brannvesen og beredskapen på Hydro. Den gang var ikke tiden [...]
1 27 28 29285 / 285 POSTS