Produktinfo:  «Gutta på gølvet» vet hva jobben krever

Produktinfo: «Gutta på gølvet» vet hva jobben krever

- Det er gutta på gølvet som utvikler brann-Norge. Underbrannmester Milan Røgeberg hos brannvesenet i Asker og Bærum er tydelig når Brannmannen spør ham om utstyrsvalg og kriterier som brukes når utstyr må oppgraderes?

Milan Røgeberg klar til dyst, med Invisio plugg i øret.

Det handler mest om røykdykkernes hverdag hos Røgeberg. Røykdykkerne, er kanskje brannvesenets fremste frontsoldater. Røgeberg er som brannfolk flest en mann som ikke liker alt for mye fokus på seg og sitt. Han tenker ikke på seg og sin jobb som noe som fortjener heltestatus, egen TV-serie og slike ting.
Men Røgeberg er naturlig nok opptatt av at han og kollegene skal ha best mulig utstyr for å kunne gjøre en så sikker og god jobb som mulig, for alle parter. Liv og store andre verdier skal ofte reddes. Dem som henter mennesker og samfunnets andre verdier ut fra brennende bygg må kunne gjøre dette på en måte som sikrer at skader minimeres i størst mulig grad.

Vet hva de behøver
–  Vi som bruker utstyret, for både å sikre liv og samfunnets verdier er også dem som best vet hva vi behøver. Når vi kjøper inn utstyr ser vi ikke først og fremst etter det billigste. Vi vet hva som ikke lenger fungerer som det skal, eller som vi over tid har sett at har skapt for store problemer. Derfor vet vi hva vi vil ha, fortsetter Røgeberg. Han har vært involvert i mange innkjøp i Bærum. Et eksempel er Invisio kommunikasjonsutstyr, som de for snart fire år siden gikk til innkjøp av.
 
Sikre fremtidens utfordringer
Røgeberg og hans kolleger hadde som de fleste andre utstyr som satt oppe på hodet, en såkalt «skallemic». Disse skulle byttes. Samtidig var de ikke fornøyd. Lyden var så dårlig at den inniblant skapte problemer. Derfor så de etter noe nytt. En ny løsning som både ville virke klart bedre og som også kunne sikre fremtidens utfordringer.
– Vi har selvfølgelig budsjetter vi, som alle andre. Men når det gjelder utstyr som skal hjelpe oss i slike kritiske situasjoner som en brann tross alt er kan vi ikke bare se på produkter med laveste pris, sier Røgeberg.  
Når det er sagt poengterer han at han med dette ikke mener kvalitet alltid er det som koster mest. Man må bare unngå at pris blir det eneste kriteriet som innkjøp styres etter. Nettopp derfor må «gutta på gølvet» få sagt sitt. Ingen vet bedre enn dem hvor skoen trykker.
– Vi setter ned egne arbeidsgrupper for alt utstyr som skal kjøpes inn enten en intern gruppe eller sammen med andre brannvesen. Disse gruppene legger ned mye arbeid i testing/ research før et produkt velges, forteller han.

Kostnad må forsvares
Røgeberg har i flere år vært sentral når nytt utstyr skal skaffes til brannvesenet i Asker og Bærum. Han forteller om mange tester og undersøkelser før noe nytt kommer på plass. Brannfolkene må vite alt som er mulig å vite om det som skal anskaffes. En kostnad må selvfølgelig kunne forsvares.
Via omfattende testing fant de ut at dette skulle Asker og Bærum brannvesen gå for, tross en pris som var klart høyere enn konkurrentene. Men utstyret var ifølge Røgeberg verdt det, og slik sett et bra eksempel på hva han innledet med. «Gutta på gølvet» kjenner behovene.

Støttes fra Follo
Milan Røgebergs kollega i Follo, Freddy Filling bekrefter det meste av hva Røgeberg forteller.
Filling og hans røykdykkerkolleger i Follo er i motsetning til kollegene i Bærum fortsatt avhengige av «skallemic» og utstyr fra nødnettet. Han understreker at dårlig fungerende kommunikasjonsutstyr så langt ikke har medført alvorlige hendelser. Men det har vært mye frustrasjon.  Det hender at mobiltelefon må brukes for å gi beskjed ut fra tunnel.  Det derfor ganske åpenbart at noe må gjøres.
Både budsjetter og behov er forskjellige. Men de aktive guttas erfaringer, og gjennom det evner til å se hvor skoen trykker, er den samme over alt. Det er da også det klare budskapet fra både Bærum og Follo.  Det viktigste er å ha utstyr som man kan stole på til enhver tid.  

COMMENTS