Tunnelrobot

Tunnelrobot

Seljord Brannvesen og NCC gjennomførte den 10. mai øvelse i Mælefjelltunnelen som er under bygging på E134 ved Seljord. Under øvelsen var KVS Technologies fra Stavanger med for å teste og demonstrere en fjernstyrt kamerarobot utviklet for å skaffe et tidlig overblikk over situasjonen før innsats i tunneler.

KVS Technologies er et av selskapene i Norwegian Tunnel Safety Cluster i Rogaland. Clusteret er et bedriftsnettverk som i dag består av over 100 bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlige etater. I lys av den senere tids branner i Oslofjordtunnelen og i Fjærlandstunnelen har problematikken rundt innsats i tunneler igjen blitt høyaktuelt.

Roboten som er utviklet er en hurtiggående kamerarobot som har til hensikt å gi innsatsledelsen et raskt overblikk over skadestedet ved tunnelbranner. Systemet er utviklet i samarbeid med flere brannvesen, etter innspill fra blant annet Seljord Brannvesen, Rogaland Brann og Redning og Bergen Brannvesen, der det kom fram et behov for å kunne gjøre en rask situasjonsbedømmelse før innsats i tunneler.

Første fullskala test av roboten ble gjennomført under en brannøvelse i regi av Statens Vegvesen Vegavdeling Telemark i midten av april. Etter erfaringene og tilbakemeldingene fra nødetatene derfra ble implementert, ble selskapet på nytt invitert til å bli med Seljord Brannvesen på øvelse, denne gang i den nyåpnede Mælefjelltunnelen på E134 som hadde gjennomslag i tidlig mai.

Øvelsen i Mælefjelltunnlen ble gjennomført med teaterrøyk for å skåne tunnelstrukturen slik at nedetiden i byggeprosessen for entreprenørene blir minimal. Innsatsleder fra Seljord Brannvesen fikk selv rigge opp og operere roboten under øvelsen, og var i stand til å formidle posisjon på nødstedte inne i tunnelen som kunne videreformidles til røykdykkerteam. Det viste seg også at kameraroboten var et nyttig planleggingsverktøy i forbindelse med utlegg av slanger da avstander innover i tunnelen kan måles relativt nøyaktig og enkelt under bruk.

Kameraroboten er utviklet spesielt for bruk under innsats i tunneler og inneholder vanlig kamera og IR-kamera som gjør brukeren i stand til å operere selv i tilfeller med svært dårlig sikt. Den lave plasseringen av kamera gjør at man i de tilfellene der røyken ikke har rukket å dekke hele tunneltversnittet har sikt under røykskiktet med dagslyskamera. Enkelhet i bruk har vært et viktig fokusområde. Med utviklingen som har skjedd innen små datamaskiner ser vi at bruk av ny teknologi gjør oss i stand til å komme ned på et prisnivå som er akseptabelt for nødetatene, sier teknisk sjef i KVS Technologies Steffen Solberg.

Verktøyet har til hensikt å gi grunnlag kort tid etter ankomst for å ta de riktige vurderingene for videre innsatsstrategi. Ved å kunne tilby et kontinuerlig bilde direkte inne fra brannsonen eller kunne gjøre et raskt søk av hele tunnelen gjør verktøyet en stor forskjell for evnen til å skaffe riktig situasjonsforståelse.

Under øvelsen var operatøren av kameraroboten i stand til å identifisere bilbrannen inne i tunnelen i løpet av kort tid, og formidlet til skadestedsledelsen hva som brant, hvor langt inne i tunnelen brannen befant seg, og om det var identifisert mennesker inne i tunnelen.

COMMENTS