Nyttige linker

Annonser

 

 

 

 

 

 
Ressurssenter - Farlig gods

 

 


Foreningen av kommunale beredskapssjefer

 

 

 

 

 

 

  

 

 


Bestill boken her

 

 

Tidsskriftet BRANNMANNEN
er medlem av


 

 

Siste nummer

Gode taktiske vurderinger reddet store verdier
En godt utviklet brann i et hotell er en stor oppgave for ethvert brannvesen, men når ressursene er begrenset er gode taktiske vurderinger ekstra viktige.


Små men store på verneutstyr
Firmaet Safenor har bare drevet i vel 3 år, men har blitt en stor leverandør av utstyr til vanndykking og verneutstyr til industri og brannvesen.


Forberedt på regnflom?
Regnflom er et uttrykk norske brannvesen kan lære seg, det blir det mer av i følge en risikoanalyse fra DSB.


Det store brannløftet


Organisering på skadestedet
Innsatsleder brann innført


Over en kaffekopp


Ny brannstasjon i Alta
Etter en lang prosess får Alta endelig ny brannstasjon.


Økt og bredere kompetanse
I en studie gjort av Myndigheten for samhällsskydd och beredskap i Sverige om brann- og redningstjenesten i 2030 pekes det på behovet for en styrking av kompetansen på flere områder for å kunne møte fremtidens utfordringer.


Kompensasjon og utgiftsfordeling mellom brannvesen.
Fylkesmannen i Vestfold har bistått Sandefjord brannvesen og  Vestfold interkommunale brannvesen med modell for kompensasjon og utgiftsfordeling etter en kommunesammenslåing.


Hvor mye øver vi og hva øver vi på?
Øvelser er en viktig del av en brannmanns hverdag, men hvor mye øver vi og hva øver vi på?


High tech øvelsescontainer – eneste i Norden
Brannvesenet Midt IKS har investert i fremtiden og anskaffet seg en gassdrevet øvelsescontainer av ypperste klasse som per i dag er den eneste i Norden.


Planleggingen startet med fagskolen
Høsten 2019 vil de første elevene ved fagskolen for brann- og redningspersonell stå klare til å starte på en toårig utdanning..


Bryne brannstasjon får dagkasernering
Fredag 6. januar var det nyåpning av Bryne brannstasjon som det siste året har blitt pusset opp for 9 millioner kroner. 


Brannfarlige griller i restauranter

Griller som fyres med ved eller kull utgjør en brannfare hvis avtrekkene fra dem ikke er prosjektert riktig eller man fyrer feil.


Brann i asylmottak i Rjukan

Det som startet som en automatisk brannalarm fredag 30. desember kunne lett ha utviklet seg til en bybrann da asylmottaket Mandheimen i Rjukan sto i full fyr.


Beskytning av gasstank på lastebil
En kveld i september eksploderte en gasstank med naturgass på en søppelbil med påfølgende lekkasje fra de andre gasstankene.


200.000 i forelegg etter brann
Politimesteren i Sør-Øst har utferdiget et forelegg på 200.000 kroner til eierne av BASA-bygget som brant i Tønsberg i juli 2015.
  

Redaksjonen

Lars Brenden, redaktør
Håvard Bakken, annonse
Roy Larsen, webansvarlig

Utgiver

Oslo Brannkopsforening

Trykkeri

JAA Design
Jørgen Aastorp Andersen
Tlf.: 952 18 409

Opplag

8000

Kontakt

Arne Garborgs plass 1
0179 OSLO
post@brannmannen.no