I siste utgave av Brannmannen

 

Leder

Kritikk betyr utvikling og læring

Langvarig innsats ved ropanlekkasje

22. juli kjørte en tankbil med propan av veien i Hjartdal kommune i Telemark. Brannbefal fra Notodden brannvesen ledet innsatsen og deler sine læringspunkter med Brannmannens lesere fra en krevende hendelse

Brannløftet oppsummerer

Alt har en ende, med unntak av evigheten. Det som definitivt har en ende er et prosjekt da det er i dets natur å være tidsbegrenset. Det store brannløftet skal avsluttes inneværende år etter å ha pågått siden 2015.

Saksøker brannvesenet for mangelfullt arbeid

Brannen i BASA-bygget i Tønsberg i juli 2015 var en av de største næringsbrannene i Norge i de senere årene og erstatningene beløp seg til over 200 millioner kroner. Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) anmeldte i fjor eierne av bygget for brudd på brannlovgivingen. Nå kontrer eierne med søksmål mot VIB for mangelfullt forebyggende arbeid og feil taktiske vurderinger i slokkeinnsatsen.

Bytter ut plastisolasjonen

Elgstua Bygg AS overtok i mai i år hotell Central i Elverum. Det skulle vise seg at bak murpussen skjulte det seg brennbar isolasjon, noe som de nye eierne fant uakseptabelt i et bygg som skal brukes som hotell.

Reddet boligkompleks

To eldre rekkehus med totalt 16 leiligheter gikk tapt i brannen på Støren 29. juli, men selv med begrensede ressurser klarte brannvesenet å redde brannen fra å spre seg til et større boligkompleks.

Fysiske opptakskrav på fagskole for brann- og redningspersonell

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er igang med å etablere en to-årig fagskole for brann- og redningsvesenet. Den offentlige fagskolen planlegges etablert med studiestart høsten 2019.
Utdannelsen skal i første omgang utdanne heltidspersonell, og vår ytring baserer seg på den modellen DSB har ønsket for fagskolen i dag.

Kvinner i beredskap organiserer seg

Drøye 10 prosent av kvinner i brann-Norge var samlet på et seminar i slutten av august i år, som ble avholdt på Hovedbrannstasjonen i Trondheim. Totalt var 23 kvinner fra heltid- og deltidsbrannvesen tilstede. .

Erfaringer med gass som varmekilde i øvingshus

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) er i en prosess med å bygge et nytt øvingshus for beredskap. Ambisjonen er et multifunksjonsobjekt hvor det kan drives opplæring og øvelser på flest mulig fagområder, gjerne også med eksterne brukere.

Bygge kompetanse innen CBRNE

I fjor høst ble det gitt ut en nasjonal strategi for CBRNE-beredskap utarbeidet av Justis, Forsvars- og Helse- og omsorgsdepartementet. Hensikten med strategien er å videreutvikle samfunnets evne til å forebygge og håndtere store CBRNE-hendelser

Vestfold satser på CBRNE

I Vestfold har nødetatene på bakgrunn av hendelser satt fokus på CBRNE-området. Resultatet er et samordnet planverk for brann, politi og helse i fylket samt nødsentralene ved hendelser. I tillegg er ny bil og nytt utstyr kjøpt inn.

Vellykket USAR-kurs i Danmark

I oktober ble det arrangert et fem-dagers grunnleggende USAR-kurs (Urban Search and Rescue) med fokus på bygningskollaps i Odense, Danmark.

Samvirke politi og brann ved USAR

Både politi og brann- og redning sitt viktigste samfunnsoppdrag er å redde liv. Da gjelder det å finne de smarte løsningene for å klare det.

Forståelse av Tung Redning

Vi må forstå hva vi gjør! For de av dere som har vært på grunnkurs eller videregående kurs i Tung Redning i Ålesund, er dette et mantra som er velkjent.

Branngruppen i Røde Kors Skien

I Skien har de et unikt samarbeid. Bare les deler av avtalen jeg har klippet ut: «Skien brannvesen og Røde Kors Skien, hjelpekorpset plikter til enhver tid å ha 5 skikkede personer, kalt «brannvaktene», mellom 18 og 60 år gamle i brannberedskap.

Ofoten Brann satser på slukkearm

Ofoten Brann har nylig fått overlevert sin nye tankbil med slukketårn med slukkelanse og fastmontert slukkespyd. Ofoten brann IKS er første kommunale brannvesen med et slikt verktøy i Norge.

Stor tro på fremskutte enheter

Bjørn Stolt er brannsjef i Indre Østfold brann og redning IKS (IØBR), et relativt nystartet brann- og redningsvesen som omfatter sju kommuner, seks brannstasjoner og teller rundt 120 ansatte.

Liftco AS, ny leverandør av brannbiler på det norske markedet

Liftco holder til på Greåker i Østfold og har bygget liftbiler for bruk hos el-verk og el-entreprenører, montørbiler, spesialbiler for fiberskjøting og spesialbiler for feilsøking på høyspentanlegg i en årrekke. Nå har Liftco også begynt å levere brannbiler fra den østerriske påbyggeren EMPL.

Rekordmange utstillere på BRANN & REDNING 2017

Hele 58 utstillere av utstyr og tjenester til brann- og redningsvesen var på plass på fagseminaret BRANN & REDNING 2017, som samlet rundt 300 deltagere.

Årsmøte og seminar Norsk redningsdykkerforum

31. august ble det avholdt årsmøte og seminar i Stavanger for Norsk redningsdykkerforum

900 modellbiler – lov å skryte litt

Beredskapslederen i Porsgrunn kommune har kjellerstua full av brannbiler. Hans lidenskap for modeller av brannbiler har resultert i en imponerende samling. Ca. 900 brannbiler i både plast og metall pryder skuffer, skap og vegger.

Brannmannen i digital utgave

Fra 2018 vil alle abonnenter på Brannmannen også kunne lese bladet digitalt på mobil, nettbrett eller arbeidsstasjon.

 

 

 

ØNSKER DU Å ABONNERE PÅ BRANNMANNEN?

Abonner på Brannmannen og få tilgang til all digitalt innhold. Bestill din utgave av Brannmannen her