Leder Brann og Redning
Avinor AS, Oslo lufthavn, område Flysidedrift søker etter leder til enhet Brann og redning. Enheten har ca 70 ansatte og består av seksjon Utrykning og en brannforebyggende stab. Hovedoppgave er å sørge for brann og redningstjenester ift lover og forskrifter herunder bestemmelser for flyplassbrannvesen. Enheten har også samarbeid med det interkommunale brannvesenet i nærområdet. I tillegg til å ivareta flyplassens krav til flyplassbrannvesen, har også brann- og redningstjenesten beredskapsansvar overfor terminalen.  
 
Oslo Lufthavn har de siste årene gjennomført en betydelig utvidelse av terminalen og tilhørende banesystem. Terminalen er nå på ca 260.000 m2 og vil innen 2022 bli utvidet med ytterligere ca 30.000 m2. Brannforebyggende deltar i disse utbyggingsprosjektene og har viktige funksjoner i dette arbeidet ved bla annet at risiko ivaretas. I tillegg har lufthavnen ca 250.000 flybevegelser pr år og ca 30 millioner passasjerer.  
 
Arbeidsoppgaver: 
Den vi søker etter vil foruten personal- og budsjettansvar, ha ansvar for å legge til rette for gode beslutninger på operativt, taktisk og strategisk nivå for brann- og redningstjenesten. I dette ligger også utvikling og vedlikehold av brannstrategi for flyplassterminalen og forhold til myndighetsorganer. 
I tillegg til å lede arbeidet i enheten og prioritere ulike arbeidsoppgaver innholder stillingen blant annet følgende oppgaver: 
 
 • Ansvarlig for utrykningsstyrken og det brannforebyggende arbeidet på lufthavnen inkl. Brannvernleder funksjonen
 • Faglig involvering i byggeprosjekter 
 • Faglig samarbeid med Avinors lufthavner og fagmiljøer
 • Lede og motivere de ansatte
 • Vedlikeholde og utvikle styringssystemet for avdelingen
 • Kontinuerlig forbedring av driften 
Kvalifikasjonskrav:
 • Sivilingeniør/ingeniør med brannfaglig bakgrunn, betydelig relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning 
 • Ledererfaring 
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, skriftlig og muntlig 
 • Gode leder- og samarbeidsevner 
 
Stillingen medfører arbeid i et teknisk/operativt miljø. Det legges vekt på evne til å arbeide og oppnå gode resultater i ulike former for samhandling, i team og som selvstendig. Vi søker en person som er tillitsvekkende, inkluderende og har gode samarbeidsevner. Du må være god til å kommunisere muntlig og skriftlig og det legges vekt på personlige egenskaper som initiativ, nøyaktighet, ansvarsfølelse og gjennomføring av gode endringsprosesser med bred involvering. Erfaring fra oppgaver innen brann og redningstjenester eller brannforebyggende er en fordel. 
Vi tilbyr:
 • En interessant jobb i en dynamisk organisasjon
 • Gode muligheter for faglig utfordring og variasjon, men stiller samtidig krav til omstillingsevne og initiativ 
 • Lønn og øvrige betingelser etter avtale
 • God innskuddspensjonsordning
 • Gode personalforsikringer
 
Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering. 
 
Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.  
 
I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert.   
 
Bli med å utvikle fremtidens luftfart.  
 
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Flysidedrift Henning Bråtebæk. 
 
 
Søknadsfrist 20.01.19
 

COMMENTS