Andøy kommune, Feier/feiersvenn – 100 % fast stilling

Andøy kommune, Feier/feiersvenn – 100 % fast stilling

Andøy kommune har ca 5000 innbyggere, og ligger lengst nord i Nordland fylke.

Kommunen har gode kommunikasjoner med fleire daglige flyforbindelser, hurtigruteanløp og fergefri forbindelse med E6.

Her er rike muligheter for kulturaktivitet og friluftsliv.

Feier/feiersvenn – SAKSNR  19/210

Vår feier/feiersvenn har sagt opp sin stilling, og vi søker derfor etter en engasjert medarbeider med mester- eller svennebrev i feierfaget. Stillingen inngår i avdeling for teknisk drift i teknisk enhet.

FEIER/FEIERSVENN

i 100% stilling i Andøy kommune (teknisk enhet).

Stillingens arbeidsoppgaver

 • feiing av piper i boliger og fritidsboliger. 
 • Tilsyn med fyringsanlegg
 • Saksbehandling og oppfølging etter feiing og tilsyn
 • Informasjons- og motivasjonstiltak innen brannvern og fyring
 • Administrative oppgaver

Arbeidsoppgavene vil kunne variere, og den som tilsettes må være fleksibel og åpen for løpende endringer av oppgaver innenfor avdelingens arbeidsområde.
Stillingen kan bli tillagt ekstra ansvarsområder dersom søker innehar riktige kvalifikasjoner og egenskaper

Ønskede kvalifikasjoner

 • Mester- eller svennebrev som feier
 • Relevant arbeidserfaring 
 • Førerkort kl. B
 • Gode datakunnskaper

Søkere uten svennebrev vil kunne bli vurdert dersom de har relevant erfaring. Vedkommende må da være villig til å gjennomføre nødvendig opplæring fram til svennebrev.

Egenskaper

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • Gode samarbeidsevner, serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Strukturert, selvstendig, og ansvarsfull
 • God helse og stå på humør
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt

Ved ansettelse må tilfredsstillende politiattest av nyere dato fremlegges, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 18.

Vi tilbyr
• Varierte arbeidsoppgaver
• Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
• Tilsetting/lønn i hht. tariffavtale
• God forsikrings- og pensjonsordning i KLP
• Fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstida
• IA-bedrift

Søknad
Andøy Kommune praktiserer meroffentlighet, og som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.

Informasjon
• For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Brannsjef Stein Andreassen,
telefon 76115045 / 47377312, e-post: stein.andreassen@andoy.kommune.no
eller teknisk sjef Arne Christian Blix, telefon 76115040.

Tiltredelse snarest.

Benytt vårt digitale søknadssenter https://skjema.onacos.no/andoy/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131

Det må søkes spesifikt på hver enkelt stilling/saksnummer som søkeren ønsker å bli vurdert til.

Kontakt vårt publikumssenter for informasjon og veiledning, tlf. 76115000.

SØKNADSFRIST: 05.04.2019

COMMENTS