Avdelingsleder forebyggende

Avdelingsleder forebyggende

Om oss i Brønnøy

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia – midt i landet – med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv.

Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp.

Om stillingen

Brønnøy brann- og redningsvesen er et interkommunalt brannvesen for de tre kommunen Brønnøy, Vega og Vevelstad med Brønnøy som vertskommune. Totalt er vi 67 ansatte fordelt med 6 ansatte på heltid og resten på deltid. Det er operativ døgnkontinuerlig hjemmevakt beredskap ved stasjon Brønnøysund og på sommeren ved stasjon Vega.

Vi trenger nå ny medarbeider som avd.leder forebyggende i fast tilsetting fra 1.februar 2020. Ved avdeling forebyggende er også feieseksjonen med feierformann og 2 feiere.

Avd.leder forebyggende inngår i 4-delt vaktordning som innsatsleder brann med hjemmevakt hver fjerde uke. Du må bosette deg eller bo i Brønnøysund for å kunne tiltre stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle det forebyggende arbeidet og ledelse av boligtilsyn og feieseksjonen med 3 hele stillinger innenfor et stillingsomfang på ca 50%. Samt resterende arbeidsoppgaver med tilsyn mot særskilte brannobjekt og farlige stoffer som branninspektør.
 • HMS og internkontroll arbeide ved avdelingen
 • Myndighet til å følge opp personalarbeidet i første linje mot avdeling sine ansatte
 • Medansvar for utarbeidelse og oppfølging av avdelingens budsjett og regnskap
 • Delta i overbefalsvakt ordningen som innsatsleder brann med vakt hver 4-uke
 • Delta i operativ beredskap innenfor normal arbeidstid
 • Arbeidsoppgaver kan bli endret ved behov

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner

 • Høgskoleutdanning innen byggfag/beredskap eller relevant yrkesfaglig utdanning med avlagt fagbrev og dokumentert erfaring
 • Utdanning fra Norges Brannskole som kreves for stillingen. Om søker ikke innehar slike kvalifikasjoner så må en påregne å ta slik utdanning som arbeidsgiver krever jfr dimensjoneringsforskriftens kap. 7.
 • Det kreves gode datakunnskaper
 • Førerkort minimum klasse B
 • Kjørekode 160 utrykningskjøring og har ikke søker slik kompetanse må den påregnes å gjennomføres
 • Må kunne oppfylle medisinske og fysiske krav for å jobbe i operativ beredskap
 • Kunnskap om offentlig saksbehandling

Personlige egenskaper

 • Handlingsorientert i en organisasjon som har mange og viktige oppgaver
 • Personlig egnethet og skikkethet
 • Være tålmodig og ha godt humør
 • Kunne bidra aktivt inn i arbeidsplassen for å øke trivsel
 • Kvinner oppfordres til å søke da vi ønsker en større kvinneandel i brannvesene

Stillingen krever politiattest (ikke eldre enn 3 måneder)

Vi tilbyr

 • Lønn innenfor de rammer kommunen gir for slike stillinger
 • En trygg og god arbeidsplass i et godt faglig og engasjert miljø
 • Tariffestede pensjons og forsikringsordninger
 • IA-bedrift
 • Fleksibel arbeidstidsordninger
 • Et brannvesen som er opptatt av faglig utvikling og at ansatte deltar aktivt i ulike fora

Spørsmål om stillingen:

Brannsjef Geir Johan Hanssen, tlf.: 95985566 

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet)

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes

Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden.
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Arbeidssted

Brønnøy brann- og redningsvesen

 

Søknadsfrist:

29. november 2019

 

 

COMMENTS