Ledig stilling som Brannsjef

Ledig stilling som Brannsjef

Om Brann og redningsseksjonen

Kommunalområdet for miljø og plansaker er organisert i fem seksjoner; seksjon Brann og redning, Kommunalteknikk, Eiendomsseksjonen, Klima-, byggesak- og arealforvaltning og Havn.

Seksjon brann og redning har ansvar for å dekke et område på 433 km2 og 63 000 innbyggere.

Kommunen har en kasernert styrke ved brannstasjon i Sandefjord og en deltidsstyrke lokalisert i Stokke sentrum. Med deg på laget har du leder for beredskap og leder av forebyggende enhet. Det er totalt 60 ansatte i seksjonen, fordelt med 40 ansatte i Sandefjord stasjon og 20 ansatte ved stasjonen i Stokke.  

Som seksjonsleder skal du sikre at seksjonen gir best mulige tjenester til kommunens innbyggere innenfor brann- og redningsområdet, samt andre nyttige samfunnstjenester kommunen har behov for. Du vil også være brann- og redningsseksjonens ansikt utad.

Du vil inngå i kommunalsjefens ledergruppe. Dette innebærer at du, i tillegg til å være ansvarlig for egen seksjon, også vil være medansvarlig for helheten i kommunalområdet og bidra aktivt i arbeidet med å sette kommunalområdet i stand til å nå sine mål.

Sandefjord brann og redning har et godt omdømme blant folkevalgte og befolkningen. Det er viktig at dette videreføres. Det pågår en vurdering om organisering, lokalisering og dimensjonering av brann- og redningstjenesten i Sandefjord. Tettstedet Sandefjord kommune har i dag under 50.000 innbyggere, men vil om noen år overstiger dette tallet. Dette vil få konsekvenser for dimensjonering av styrken.

Arbeidsoppgaver

 • personal-, økonomi-, utvikling- og resultatansvar
 • ansvar for langsiktige strategier, prioriteringer og målsettinger
 • gjennomføring og oppfølging av forbedringsarbeid og endringsprosesser
 • presse og mediehåndtering
 • inngå i vaktordning, som innsatsleder brann på operativt nivå  

 

Kvalifikasjoner


Kvalifikasjonskrav er definert i  i «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen» kap. 7, § 7-11.

Brannsjef i kommune eller region med mer enn 50.000 innbyggere skal ha gjennomført beredskapsutdanning trinn III og enten ha
– eksamen fra teknisk høgskole eller annen relevant universitets-/høgskoleeksamen, eller
– kvalifikasjoner som brannsjef i kommune eller region med inntil 50.000 innbyggere, og minst 5 års erfaring som brannsjef

Søkere med annen relevant utdanning og erfaring kan også komme i betraktning jfr § 7-11 i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

 • førerkort klasse B, og utrykningskompetansebevis, kode 160
 • relevant ledererfaring
 • fagkompetanse innenfor fagområdene brann, redning, beredskap og forebyggende
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • erfaring fra prosjektarbeid og kunne vise til resultater
 • det er ønskelig med erfaring fra å ha gjennomført endringsprosesser     
        
       

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • viser initiativ og ansvarlighet
 • er en god og tydelig personalleder som evner å motivere og vise retning for medarbeiderne
 • har fokus på tjenesteutvikling
 • kan kommunisere tydelig og godt, både eksternt og internt
 • samarbeider godt med andre

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

En spennende stilling i utvikling

 • du får være med å forme din egen arbeidsplass
 • være med på å utvikle tjenesten i kommunen
 • inngå i kommunalsjefens ledergruppe
 • lønn etter avtale
 • medlemskap i bedriftsidrettslag
 • bedriftshytteordning
 • gode pensjonsordninger

Lønn

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Generelle opplysninger

 • Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
 • Iflg. offentlighetslovens § 25 plikter arbeidsgiver å gjøre søkere oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Vi vil varsle søkere som har bedt om unntakelse fra offentlighet hvis dette ønsket ikke kan imøtekommes.
 • gyldig politiattest og tilfredsstillende helseattest må framlegges før tiltredelse
 • stillingen har p.t kontorsted i Sandefjord 

Søknadsfrist 22.11.2019

SØK HER

COMMENTS