Ledig stillinger- Brannkonstabel – deltid

Ledig stillinger- Brannkonstabel – deltid

Vi har ledig inntil 2 deltidsstillinger som Brannkonstabel ved Brannvesenet.

Enhet

Brannvesenet ivaretar forebyggende og beredskapsmessige oppgaver iht. Brann- og eksplosjonsvernlovens §11.

Stillingsbeskrivelse

Fast stilling i 2,4% med vakt i en sammenhengende uke hver 4.de uke året rundt.

Hovedarbeidsoppgaver

• Innsatsstyrke ved brann og ulykker.
• Delta på øvelser iht. øvelsesplan og andre pålagte øvelser.
– Vakt hver 4.de uke iht. vaktplan/årsplan.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

  • Relevant kompetanse og erfaring fra yrket blir vektlagt
  • Søker bør ha førerkort kl.C for tyngre kjøretøy eller være villig til å ta dette innen avtalt tid.
  • Være fysisk og psykisk skikket til tjenesten. Ved tilsetting vil det bli krevd helseattest samt krav om å gjennomføre og bestå fysisk test iht. Arbeidstilsynets krav for røyk- og kjemikaliedykker.

Politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) iht. Brann- og eksplosjonsvernloven § 18.

Personlig egnethet vektlegges.
Ha gode samarbeidsevner med medarbeidere og ledere.

Vi ønsker ansatte av begge kjønn, og oppfordrer derfor både gutter og jenter til å søke.

 

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Spørsmål om stilling

Brannsjef
Henrik Haldorsen
E-post: Henrik.Haldorsen@sor-varanger.kommune.no
Mobil: 951 68 991
Arbeid: 78 97 17 60

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Link til elektonisk søknad

Om Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere.

Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn.

Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale

for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen.

Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud.

Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

COMMENTS