Ledig stillinger Sogn brann og redning IKS

Ledig stillinger Sogn brann og redning IKS

Sogn brann og redning IKS er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal og Luster. SBR IKS har sitt hovudkontor i Sogndal. Pr. 01.01.2019 har selskapet 13 tilsette på heiltid og ca. 100 deltidstilsette fordelt på 8 brannstasjonar/depot.
Samla areal utgjer i underkant av 5000km2. Det er 19500 innbyggarar til saman i dei fem kommunane. Vi har følgande ledige stillingar: Avdelingsleiar brannførebyggande

Inspektør byggjetilsyn

Informasjon: Fullstendig utlysingstekst ligg på heimesida vår.
Nærmare informasjon om stillingane får du hjå brann- og redningssjef, Vidar Trettenes, tlf. 900 37 256.

Søknad på stillinga skjer gjennom å nytte det elektroniske søknadsskjemaet som ligg på www.sogndal.kommune.no. eller via lenkje frå www.sognbrann.no

Søknadsfrist 23. august 2019.

COMMENTS