NTNU Rådgiver/seniorrådgiver – systemansvarlig brannvern (87/18)

NTNU Rådgiver/seniorrådgiver – systemansvarlig brannvern (87/18)

På NTNU jobber 7 000 ansatte og 40 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Om stillingen 

NTNU har ledig en nyopprettet 100 % fast stilling innen brann- og eksplosjonsvern ved HMS-seksjonen. Seksjonen jobber med systematisk HMS-arbeid, sikkerhet og beredskap og har høye ambisjoner innen fagområdene.

Stillingen skal ivareta det overordnede systematiske arbeidet innenfor brannvern, og bidra til at arbeidsområdet ivaretas på en helhetlig måte ved NTNU.  

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle NTNUs system for forebyggende arbeid i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter
 • Synliggjøre og tydeliggjøre roller og ansvar innenfor forebyggende brannvern i eide og leide bygg
 • Videreutvikling av brannvernorganiseringen og opplæringsrutiner på NTNU, bl.a. basert på endring i risikobildet og lovverk
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag på overordnet nivå
 • Rådgivning
 • Rapportering i aktuelle fora

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves relevant utdanning på minimum bachelornivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Kunnskap om forebyggende brannvern i store organisasjoner, herunder organisering
 • Erfaring med risikobasert sikkerhets- og beredskapsarbeid
 • Kjennskap til relevante lover og forskrifter innen brannvern
 • Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner, herunder gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper

Personlige egenskaper 

 • Utviklingsorientert og evne til å jobbe med kontinuerlig forbedring
 • Selvstendig og initiativrik
 • Evne til å bygge nettverk og samarbeide med ulike fagmiljø
 • Planmessig og strukturert

Det legges stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr 

Lønn og vilkår 

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) normalt fra kr 544 400 til kr 607 200 avhengig av kvalifikasjoner. Høyere avlønning for spesielt kvalifiserte kandidater kan vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til Offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonssjef Hilde Apneseth, hilde.apneseth@ntnu.no, tlf. 99 64 29 14 

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søknaden merkes med referansenummer: 87/18  

Søk her
 
Søknadsfrist: 20.01.2019 

COMMENTS