BRANN & REDNING 2018

BRANN & REDNING 2018

Tidsskriftet Brannmannen arrangerer fagseminaret BRANN OG REDNING på Thon Congress Gardermoen
27. og 28. september

BRANN OG REDNING er en del av Redningsuka som begynner med FORF 22. og 23. september. Den etterfølges av Redningskonferansen 24. og 25. september og Ambulanseforum 25. og 26. september.

PROGRAM
27. september

Kl. 10.30 Åpning ved redaktør i Tidsskriftet Brannmannen, Lars Brenden

Kl. 10.40 Presentasjon av utstillere

Kl. 11.00 Brann- og redningsvesenet rolle og oppgaver i fremtida
Leder av Justiskomiteen, Lene Vågslid

Kl. 11.30 Lunsj

Kl. 12.30 Skogbrannen i Setesdal – hvilke utfordringene medfører en langvarig skogbrann og hvordan fungerte samvirke med andre aktører?
Brannsjef Jerry Anker Remme, Setesdal brannvesen

Kl. 13. 20 Skogbrannene i Telemark – hvilke utfordringer betyr mange skogbranner samtidig og hvordan berører dette en kommune?
Brannsjef Morten Meen Gallefos, Porsgrunn brannvesen og ordfører i Drangedal, Tor Peder Lohne.

Kl. 14.20 Utvikling av elektronisk røykdykkerlogg og logistikksystem i Bergen brannvesen
Utvikler Kjell Tore Olsen, Bergen brannvesen

Kl. 15.00 Pause med utstillingsvandring

Kl. 15.40 Farlig gods-innsats som medførte skade på brannmannskaper
Branninspektør Simen Short, Indre Østfold brann og redning IKS

Kl. 16.30 Utviklingen av digital farlig gods-perm
Overbrannmester Sverre Hogstad, Trøndelag brann og redningstjeneste IKS og Nils Kristian Johnsen

Kl. 17.20 Trafikkulykker – hva viser ulykkesforskningen og hva betyr det for brann- og redningstjenesten?
Trond Boye Hansen

Kl. 20.00 Felles middag

28.september

Kl. 09.00 Bruk av simuleringsverktøy til å fremme felles situasjonsforståelse
Ole Anders Holmvaag, Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Kl. 09.50 Utviklingen av kurs ved Norges brannskole og arbeidet med fagskoleutdanning for heltidspersonell og ny opplæringsmodell for deltidspersonell
Morten Støldal, prosjektleder, DSB og Agnar Christensen, Norges Brannskole

Kl. 10.30 Pause med utstillingsvandring

Kl. 11.30 Lunsj

Kl. 12.30 Riktig trening for å yte optimal innsats
Olaf Tufte

Seminaret avsluttes ca. kl. 13.30

Det tas forbehold om endringer i programmet

Last ned programmet på linken under

PROGRAM B&R 2018 rev 0409

 

Tidsskriftet Brannmannen henvender seg til alle grupper av redningspersonell samt andre som har ansvar for interesse for utvikling av brann- og redningstjenesten i Norge

Deltagelse på BRANN & REDNING 2018 kan kjøpes som dagpakker a kr. 1650 per dag.
Konferansemiddag 27. september koster kr. 495
Ønsker man deltagelse begge dager samt konferansemiddag og hotellrom er prisen kr. 4850

Link for påmelding: https://goo.gl/431XhL

I flotte fasiliteter på Thon Congress Hotel Gardermoen vil man kunne besøke Norges største brannmesse med ett 50-talls utstillere med utstyr og tjenester til brann- og redningstjenesten.

For mer informasjon om påmelding, hotel mm kontakt:
 Congress-Conference AS
Telefon: 22 56 19 30
E-post: brannogredning@ccnorway.no

For mer informasjon om program, utstilling mm kontakt:
Håvard Bakken på bakken@brannmannen.no eller telefon 997 13 563
Lars Brenden på lars.brenden@icloud.com eller telefon 928 00 378

BRANN & REDNING 2018
27. og 28. september på Thon Congres Hotel Gardermoen.

COMMENTS