ABBV og OBRE sammen i 110

ABBV og OBRE sammen i 110

Brannsjefene i Asker og Bærum og Oslo har tatt initiativ til å igangsette arbeidet med å etablere en felles 110-sentral for de tre kommunene.

Bred deltakelse fra både ABBV og OBRE skal sørge for topp resultat.

Geir Sønstebø fra KS Bedrift er hentet inn for å lede prosjektet, og brannsjef Jon Myroldhaug er valgt som leder av styringsgruppen.
Det er etablert flere arbeidsgrupper som skal ha ulike fokusområder i arbeidet frem mot
sammenslåingen. Ansatte fra fagmiljøene og ledelse er invitert og bidrar i alle arbeidsgruppene som skal ta for seg bemanning, turnus og teknikk, arbeidsmiljø, fasiliteter og kompetanse, rutiner og alarmtjenester. Alle disse områdene skal risikovurderes og det skal fremlegges forslag til hvordan den nye felles sentralen skal se ut og driftes. Det skal utarbeides et saksfremlegg for politisk behandling hvor samarbeidsmodell endelig besluttes.

Prosjektet hadde oppstartsmøte 21.oktober og det tas sikte på å kunne betjene de to brannvesen fra en interkommunal 110-sentral fra og med 1. januar i 2017.

COMMENTS