Åpning av Nødnett for Oppland og Hedmark

Åpning av Nødnett for Oppland og Hedmark

Brannsjef Nils Erik Haagenrud sto for det første offisielle anropet fra 110-sentralen da Nødnett offisielt ble åpnet for brann- og redningsvesenet i Hedmark og Oppland klokka 19.februar.

En stor milepæl er nådd

1200 brannmannskaper har dermed gjennomført opplæring på nye Nødnett-terminaler og tatt disse i bruk, og operatørene på 110-sentralen i Elverum har tatt i bruk et helt nytt verktøy for mottak av 110-anrop, kommunikasjon med brannmannskaper og utalarmering.
Brannsjef Haagenrud pekte blant annet på bedre dekning, raskere og riktigere utalarmering og bedre kommunikasjon internt og på tvers av nødetatene som egenskaper ved Nødnett som vil komme publikum til gode.
Rundt 80 personer møtte opp for å markere begivenheten. Representanter fra DSB, DNK, Fylkesmannen i Hedmark og Motorola Solutions var blant de som hadde tatt turen til Elverum for å gratulere ledelse og prosjektdeltakere.
Nødnettprosjektet er dermed ferdig i fase 1 for brann- og redningsvesenets del. Neste i rekken er Agder, Telemark, Nordre Buskerud og Vestfold.

Sitat:
– Nødnett er den største revolusjonen i brann- og redningsvesenet på 30 år, sier brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redning IKS, Nils Erik Haagenrud.

Bakgrunn
Nødnett skal gi et tryggere og mindre sårbart samfunn gjennom sikrere og bedre kommunikasjon for nød- og beredskapsetater. Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har ansvaret for utrulling av Nødnett, mens leverandøren er Motorola Solutions. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) leder innføringen av Nødnett i landets brann- og redningsvesen og 110-sentraler. 
Leveransen i Nødnettprosjektet består av et digitalt landsdekkende radionett, radioterminaler og utstyr til kommunikasjonssentraler i politi, brannvesen og helsetjenesten. Nødnett skal etter planen være ferdig utbygget i hele landet innen utgangen av 2015. 
Politidistriktene i Østfold, Follo, Oslo, Romerike, Asker og Bærum og Søndre Buskerud tok Nødnett i bruk i 2010. 110-sentralen på Elverum og brannvesen i Hedmark og Oppland er de første innen brann- og redningsvesenet som tar i bruk Nødnett i byggetrinn 2. Politiet og helsetjenesten har også tatt Nødnett i bruk i dette området. 
Et felles digitalt nett gjør at nødetatene lettere kan kommunisere under hendelser, både internt i etatene og på tvers mellom politi, helse og brann. Det nye oppdragshåndteringsverktøyet til landets 110-sentraler gjør at nærmeste riktige ressurs for en hendelse automatisk foreslås, uavhengig av kommunegrenser. 

 


En ny hverdag

Brannsjef Tom Are Nistad Dahl i Sel kommune i Oppland er strålende fornøyd med Nødnettet og opplever en ny hverdag.
–    Det er en ny hverdag for oss med Nødnett. Alt har blitt bedre, både dekningen, samhandlingen og oversikten. 
Sel brannvesen har 22 mannskaper fordelt på to stasjoner. De har vært med som prøveprosjekt i Oppland siden før jul og har dermed kunne prøve dette ut og tilpasse før de gikk i skarp drift.
–    Vi har gjort en tilpasning ved å ha større batteri. Det var også noe diskusjon om at terminalen var stor og om vi trengte personsøker i tillegg, men vi valgte å ikke kjøpe personsøker og er glad for det. Faren er at man legger vekk terminalen og bare bruker personsøker, men da mister man mange av fordelene med nødnettet. Vi ser også at mannskapene har vennet seg til terminalene og funnet gode løsninger for hvordan de har terminalene i nærheten både i jobb og fritid.

Sel kommune er en av kommunene som rykker ut på Mens vi venter på ambulanse og fordelene med Nødnett er klare her.
–    For oss er det en kjempetrygghet å kunne kommunisere direkte med ambulansepersonell når vi rykker ut på ambulanseoppdrag. Nødnettet har også utlignet noe av den geografiske distansen som gjerne er til politiet da vi kan kommunisere direkte med dem og få informasjon både underveis til ulykken og mens vi venter på skadestedet. 
–    En annen stor fordel er at vi nå vet innen 30 sekunder hvor mange mannskaper som møter opp og vi kan raskt be om større ressurser hvis det er nødvendig. Dette får vi fra 110-sentralen og kontakten mot dem er også betydelig tettere enn før, sier Nistad Dahl.    

Lars Brenden, Brannmannen

 

COMMENTS