Bergen Brannvesen 150 år Da den røde hane nesten fikk overtaket

Bergen Brannvesen 150 år Da den røde hane nesten fikk overtaket

Brannene var så store den gang at de fikk egne navn: Vågsbrannen, Bergensbrannen, Langfredagsbrannen, Nøstebrannen, Nordnesbrannen og Bryggebrannen.

Bergensbrannen 15. januar 1916

Denne lørdagsettermiddagen i januar blåste det storm fra nord med orkan i kastene. I øverste etasje i Wallendahls trebod mot Vågen kom en ansatt med bart lys bort i en balle med tjæredrev, som tok fyr. Under forsøket på å kaste denne på sjøen åpnet de porten mot Vågen – og slapp stormen inn.

Øyeblikket etter var taket gjennombrent og gnistregnet lå ut over den tette trehusbebyggelsen med trange gater og mangelfulle brannvegger. Vannet fra vannkanonene på den første av brannvesenets tre sjødampsprøyter rakk akkurat ikke så langt som gnistregnet hadde nådd og vannet fra de seks strålene som var på plass tre minutter etter brannvesenets ankomst, forslo ikke.

Kvartal etter kvartal måtte oppgis, men det lykkes å stoppe brannen ved Teateret, slik at Nøstet ble reddet. Ved deler av Torgallmenningen ble brannen også stoppet, slik at Marken ble reddet. Også Hovedbrannstasjonen ble så vidt reddet. Brannen slo også over Ole Bulls plass og tok fatt i Hotel Norge (Patterson), men ble stoppet der og den bakenforliggende bebyggelsen reddet.

Midt oppe i alt dette ble det meldt om stor brann på Nygård, på den andre siden av Lille Lungegårdsvann, antent av gnistregnet. Mannskapene fra Skansen brannstasjon, som brannsjef Rolland hadde hatt i reserve i Hovedbrannstasjonen, slukket brannen og reddet Nygård. Rolland kom fra Kristiania Brandvæsen og hadde nok lært av Vågsbrannen (1901) og Ålesundsbrannen (1904). 
Etter syv timer var to mennesker omkommet, 2.700 hadde blitt husløse og 380 bygninger brent. Gjenoppbyggingen tok 70 år. 

COMMENTS