Kobler sikringsradioen til nødnettet

Kobler sikringsradioen til nødnettet

Alarmsentral Brann Øst (ABØ), som dekker Østfold og Follo, har gjort avtale med sikringsradioen som gjør at deres brukere kan kommunisere med 110-sentralen og brannmannskaper gjennom nødnettet. Gevinsten kan være stor ved skogbranner hvor brannvesenet kan rettledes direkte og gis råd av folk i skogbruket.

Alarmsentral Brann Øst (ABØ), som dekker Østfold og Follo, har gjort avtale med sikringsradioen som gjør at deres brukere kan kommunisere med 110-sentralen og brannmannskaper gjennom nødnettet. Gevinsten kan være stor ved skogbranner hvor brannvesenet kan rettledes direkte og gis råd av folk i skogbruket.
ABØ har i likhet med mange av landets 110-sentraler hatt avtale med sikringsradioen om mottak av nødanrop fra sikringsradioen. Sikringsradioen er eid av landbruksorganisasjonene og har basestasjoner fordelt over hele landet. Radioen er ment å kunne gi folk som arbeider i skogen mulighet til å sende nødanrop ved ulykker.

Avtalen som ABØ har gjort med sikringsradioen gjør at man kan patche (telefonoverdrag) anrop fra sikringsradioen over til talegruppen til brannvesenet. Det betyr at man ikke slikt sett slipper sikringsradioen inn i nødnettet, men bruker de mulighetene som er til å kommunisere mellom systemene via talegruppen «Samvirke Alle» slik det er regulert gjennom «Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere, versjon 3».

Integrert i skogbrannplanen
Terje Surdal er daglig leder av ABØ. Han har stor tro gevinstene dette kan gi.
–    Ved skogbranner kan vi nå kommunisere direkte med folk i skogen og med skogbrannreservene. Det gir oss en langt bedre mulighet til å kjøre riktig og ta hensyn til alle de faktorer som folk i skogbruket vet er viktige. Bruken av sikringsradioen er integrert i den felles skogbrannplanen vi har for hele Østfold og Follo. Vi kan nå bruke den ressursen som landbruket innehar i form av utstyr og kjennskap mye bedre enn tidligere.

Han er tydelig på at dette ikke kommer i konflikt på noen måte opp mot at nødnettet er et kryptert samband
–    Avtalen vi har gjort gjør at vi har avklart bruken av sikringsradioen opp mot nødnettet. Vi har vært i tett dialog med DNK som eier og forvalter av nødnettet og DSB som fag- og tilsynsmyndighet om dette. Vi har også testet systemet opp mot helikopter og skogbrannmannskaper med godt resultat. Vi anbefaler derfor andre 110-sentraler til å vurdere mulighetene for lignende avtaler for sine distrikter. Dette er en oppfølging av forventningene i samfunnet om best mulig utnyttelse av nødnettet og samhandling mellom aktørene i ulykkessituasjoner, avslutter Surdal.  
 

COMMENTS