Nødnett i 281 veitunneler

Nødnett i 281 veitunneler

Nødnett-utstyr er nå ferdig installert i de 238 veitunnelene i andre byggetrinn av Nødnettutbyggingen. Legger man til tunnelene fra området hvor Nødnett først ble bygget ut, er man oppe i 281 tunneler som har fått installert Nødnett-utstyr.

– Statens Vegvesen vurderer behovet og avgjør hvilke tunneler Nødnett skal installeres i. Deretter gjør de et omfattende arbeid for at Nødnett-utstyret skal kunne settes på plass. Vi har opplevd et godt samarbeid. Både Statens Vegvesen og tunnelteamet i Motorola har gjort en kjempejobb sier Cecilie Løken, avdelingsdirektør i Direktoratet for nødkommunikasjon.
Over 300 tunneler vil bygges ut med Nødnett slik bestillingene ser ut i dag. I utgangspunktet var det planlagt Nødnett-utstyr i 154 tunneler.
I tillegg til tunnelene som bygges ut med egne anlegg vil tunneler under 500 meter kunne få dekning ved at signalene utenfra når gjennom tunnelen, eller at innsatspersonell benytter DMO (direktemodus), gateway eller DMO repeater. 

COMMENTS